Jegyzőkönyv

az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének

2007. szeptember 25-i Intézeti Tanács-ülésérőlJelen vannak:


Szavazati joggal:


1. Dr. Frank Tibor

egy. tanár, intézetigazgató


2. Dr. Magyarics Tamás

egy. docens, mb. tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék


3. Dr. Pohl,. Uwe helyett Dr. Holló Dorottya egy. doc. tanszékvezető-helyettes

egy. docens, tanszékvezető

Angol Nyelvpedagógiai Tanszék


4. Dr. Ferencz Győző

egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék


5. Dr. Kontra Edit

egy. docens, tanszékvezető

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék


6. Dr. Törkenczy Miklós

egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék


7.. Deák Nóra könyvtárvezető


8. Kőszeghy Anna hallgatói képviselő


Tanácskozási joggal:


Dr Borbély Judit

egy. adj., intézetigazgató-helyettes


Dr. Károly Krisztina

egy. doc., tudományos igazgatóhelyettes


Dr. Holló Dorottya

egy. docens, tanszékvezető-helyettes

Angol Nyelvpedagógia Tanszék


Lénárt Zoltán műszaki vezető


Szabó Helga

főisk. adj., a volt főiskolai képzés koordinátora

  1. Frank Tibor beszámol az Intézet zökkenőmentes működése érdekében tett intézkedésekről:

- az efélévi teremgondokat maradéktalanul megoldottuk, az e területen végzett, igen eredményes munkáját a jelenlévő Hanzséros Máriának megköszöni.

  1. Frank Tibor tájékoztatja az IT-t az Amerikanisztika Tanszék szakképzési hozzájárulási szerződéséről és hasonló lépésre biztatja a tanszékvezetőket. A siker érdekében az Intézeti Tanács tagjaihoz eljuttat egy szerződésmintát (megtörtént).

  2. A Kar az ’honours’ kurzusrendszer bevezetését tervezi. Az intézetigazgató további információt kér a Dékántól, hogy a tervezést megkezdhessük.

  3. Az IT fő napirendi pontként részletesen tárgyalja a Kari Stratégiai Tervet. A tanszékek, illetve a tanszékvezetők írásban beküldött részletes javaslataikat kiegészítik, az intézetigazgató a sarkalatos pontokat kiemeli a Dékán úrnak küldendő intézeti javaslatban, amely valamennyi tanszéki javaslatot is tartalmazza.

  4. Frank Tibor gratulál Kállay Géza egyetemi tanári kinevezéséhez és Károly Krisztina sikeres (100%) habilitációjához.

  5. További hírek:

  1. A „State of English” konferencia – teremproblémák miatt – egy nappal később kezdődik. Az új időpont: 2007. november 16-17 (péntek-szombat).

  2. Köszönjük a HÖK segítségét a terem- és üzemeltetési problémák megoldására tett erőfeszítéseinkben és a Konferencia szervezésében.

  3. Következő ülések: 2007. október 16. Tanszékvezetői értekezlet

2007. november 6. Intézeti Tanács-ülés

Dr. Borbély Judit Dr. Holló Dorottya

Jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv hiteléül