Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

1088 Budapest, Rákóczi út 5.

Tel: 460-4422 * FAX: 460-4450Dr. Végh Imre

elnök-vezérigazgató úrnak

KIPSzER FT ZRt

1106 Budapest,

Jászberényi út 24-36.

Budapest, 2007. szeptember 12.


Tisztelt Vezérigazgató Úr!


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete ez év áprilisa óta az Önök által felújított és kezelt Rákóczi út 5. sz. alatti épületben működik. Az átköltözéssel kacsolatos problémák jelentős része a nyár során rendeződött vagy nyugvópontra került, de jó néhány kérdés a mai napig megoldatlanul maradt. Ezek rendezése ügyében fordulunk most Önhöz, mint aki köztudottan szívén viseli a nálunk folyó oktató és tudományos munkát és törekszik arra, hogy a KIPSzER részvénytársaság folyamatosan megteremtse annak tárgyi feltételeit.


A 2007-2008-as tanév kezdetekor az alábbi fontosabb berendezési, működtetési, üzemeltetési problémák megoldásához kérjük sürgős segítségét:


I. Rákóczi út 5.


  1. Egyetlen mosdóban sincs semmiféle kéztörlésre alkamas eszköz, sem elektromos kézszárító, sem törülköző. Ez elfogadhatatlan, primitiv viszonyakat szült, higiéniai szempontból egyenesen veszélyes.


  1. A mosdókban nincsenek szemetes edények, ami különösen női munkatársaink számára lehetetlen helyzetet teremt.


  1. Más helyiségekben, s a folyósókon sincsenek szemetes edények, kosarak, szeméttárolók.


  1. A folyósokon nincsenek székek, a zsibongókban elhelyezett mintegy tucatnyi lecsapható szék nem képes kiszolgálni az épületben rendszeresen megforduló több mint 3000 hallgatót.


  1. A tanári szobákban lévő telefonokról mobil számokat nem lehet hívni. Enélkül a telefonoknak egyre kevésbé van értelme, funkciója, kiélezett helyzetekben nem lehet kapcsolatba lépni a külvilággal vagy az egyetemi személyzettel.


  1. A földszinti, 031-es jelzésű előadóterem zavaróan visszhangos, oktató és diák nem hallja jól egymást, s közben a szomszédos teremből áthallatszik a párhuzamos óra hangja.

  1. Az épület alagsorában működő vendéglátó egység jellege tisztázatlan: nem működik büfészerűen és nem igazán eszpresszó. Leginkább egy szeszesitalok fogyasztására és hangos popzene hallgatására alkalmas mulatóhelyiség, ami nem való egyetemi közegbe. Ennek a hírek szerinti kiterjesztése az épület előtti udvarba valamennyiünket őszinte riadalommal tölt el, miközben egy csendes olvasásra, kávézásra alkalmas helyiség, hagyományos kávéház az épületből hiányzik.


  1. Nincs világosan körülírt, egyértelmű felelősséget vállaló, könnyen elérhető gondnokság, amely műszaki, épületüzemeltetési, fenntartási-kezelési ügyekben megkereshető és intézkedni képes. Az épületnek ismereteink szerint saját technikusa nincs. Tudnunk kellene, hogy a KIPSzER ZRt-nél név szerint kihez fordulhatunk probléma esetén.


  1. Az intézetekre, s különösen a miénkre vonatkozó információk kiírása az épületben részben félrevezető, mivel téves intézményi struktúrát mutat, csak magyar nyelvű, s a két intézet között nincsen összehangolva.


(10) Évek sora óta mondjuk, de a Rákóczi út 5-ben különösen fontos lenne egy régi típusú

pedellus munkakörének bevezetése, aki felügyelné a termek, szobák, folyósók rendjét, tisztán tartaná és krétával, tiszta szivaccsal látná el a táblákat, felügyelné az ablakok esti bezárását, szemmel tartaná a besurranó tolvajokat, stb.


II. A Gólyavár (“A” előadó)


Az alapbaj az, hogy bár a technikai ügyekben Bánóczky György a kinevezett felelős, rendes átadás-átvétel ismereteink szerint nem volt, így nagyon esetleges, hogy mi működik s mi nem, egyes felszerelési tárgyakhoz hogyan lehet hozzájutni, ki a felelős. Az ELTE és a KIPSzER közötti viták körbe-körbe vezetnek anélkül, hogy az egyes feladatoknak felelőse lenne, aki megoldaná, hogy az oktatómunkát zavartalanul elláthassuk. Bukta Zsolt szerint van megállapodás az alábbi ügyekben is az ELTE és a KIPSzER között, ennek részleteiről azonban Intézetünket nem tájékoztatták.


A harom legnagyobb probléma a következő:


(a) Hangosítás - mikrofonok

Bar hangosítás van a teremben, a mikrofonokhoz nem lehet hozzájutni. Ezért vagy rettentő hangosan kell beszélni, ami nem biztos, hogy hallatszik, és az oktató számára hosszú távon veszélyes, vagy "hozott anyaggal" kell megprobálni dolgozni.

A mikrofonok állítólag egy stúdió nevű helyiségben vannak, de ehhez senki sem tud/akar hozzáférni.


(b) Vetítő

A projektor nem ad elég éles képet, nyilván ezt is a stúdióból lehetne beállítani.


(c) Árnyékolás

A terem üvegteteje miatt még borús időben sem lehet árnyékolás nélkül látni a vetített képet. Az árnyékolás irányításához szintén nem lehet hozzáférni.


(d) A fenti, legzavaróbb problémákon kívül van jó néhány egyéb is:


- Az előadó technikai berendezései a tábla melletti képernyőről

működtethetőek. Ehhez szükség lenne egy technikusra és egy használati utasításra.


- Az előadói asztalon vannak csatlakozási lehetőségek a hangosításhoz és a

vetítőhöz, de elektromos konnektor nincs, csak a falban a tábla alatt,

tehát hosszabbítót kell vinni, és utána persze vigyázni, hogy az oktató ne botoljék a kábelekbe. Nincsenek kábelek, amelyekkel a magunkkal hozott laptopot

csatlakoztatni lehetne az asztalhoz.


III. Angol-Amerikai (és Germanisztikai) Könyvtár


A Könyvtár tetejének most megindult árnyékolási kisérletét nem a nagy nyári melegben, 38-40 fokban végezték, hanem a hűvösre fordult őszi idényben. Kérdés, hogy a most adódó vizsgálati eredményekből lehet-e következtetni az Intézeti Könyvtár nyári használhatóságára.


Vezérigazgató Urat – ha a KIPSzER és az ELTE e kérdések gondos megoldásában előbbre jutott – szívesen látnánk Intézeti Tanácsunk ülésén, vagy összoktatói értekezletünkön, ahol oktatóink és a hallgatók képviselői első kézből kaphatnának információkat épületeinkről, üzemeltetésükről, felszerelésükről, berendezésükről, működtetésükről. Látogatásának részleteire legyen szabad később visszatérnünk.


Figyelmét és segítségét megköszönve szívélyesen üdvözliDr. Frank Tibor

intézetigazgató egyetemi tanár,

az MTA doktora

Kapja: az ELTE BTK dékánja

az ELTE BTK Gazdasági Hivatalának vezetője

az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének intézeti tanácsa


3