Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Angol-Amerikai Intézet

1088 Budapest, Rákóczi út 5.

Tel: 460 4422 * FAX: 460 4450
Dr. Dezső Tamás úrnak,

az ELTE BTK dékánja

Budapest


Budapest, 2007. szeptember 19.Tisztelt Dékán Úr, kedves Tamás,


Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének vezetése az Intézeti Tanács és a HÖK illetékes tagjainak, valamint és a Tanulmányi Osztály vezető munkatársainak részvételével tegnap operatív megbeszélést tartott a jövő félévi órabeosztás idejében történő előkészítése, a teremelosztási gondok végleges megszüntetése érdekében.


Az Intézet e félévben 358 időpontban tart kurzusokat, s 305 tanegységet szolgáltat

ki. E „nagyüzemi” oktatási gépezet egyenletes és zökkenőmentes működtetése végett a következőket javasoljuk:


  1. Az Intézet vállalja, hogy oktatói az eddigieknél sokkal jobban „széthúzzák” a kurzusok időpontját, hétfő reggeltől péntek délutánig, megszüntetve egyes napok (pl. a kedd és a csütörtök) túlzó igénybevételét.


  1. Az Intézet saját 11 terme többnyire olyan kicsi, hogy a nálunk folyó, tömeges oktatás feltételeinek nem felel meg. Ezek közül ötöt (5) szeretnénk elcserélni más intézetekkel, más épületekben. Sok szakon a nálunk lévő, 12-15 fős szobák feltevésünk szerint elegendőek lennének.


  1. Az Intézetnek emellett a campus más épületeiben három (3) további, egyenként legalább 20 fős szemináriumi teremre is szüksége van, egész héten s egész napon át.


  1. A cserére és állandó használatra felajánlott MUK termeket előzetesen meg szeretnénk nézni. A mozgatható-átalakítható berendezés és a technikai feltételek biztosítása mellett általánosabb szempontok is lényegesek – ld. az e félévre felajánlott dohányzót vagy a tanári étkezde előterét, melyek alkalmatlanok oktatási célra – oktatóink méltán sérelmezték, sérelmezik igényeinknek ezt a fajta “kielégítését”.


  1. Az Intézet így kialakult, saját teremkontingensén belül vállalja és biztosítani fogja a termek elosztását. Törekedni fog az épületünkön kívüli termekben oktató kollégák rendszeres rotációjára, hogy azok ne szakadjanak el a Rákóczi út 5-től.


  1. Feltétlenül bevezetésre javasoljuk, hogy a mindenkori órameghirdetés az ETR-en csakis az órához rendelt termek egyidejű kijelölésével együtt történhet. Nincs értelme, sőt veszélyes több száz kurzust úgy meghirdetni, hogy nem rendelünk hozzájuk azonnal termeket is. Minden esetben arra is figyelni kell, hogy az adott terem a kívánt célnak valóban megfelelő-e (férőhelyek száma, a berendezés jellege és színvonala, technikai feltételek).


  1. Javasoljuk, hogy a Kar dékáni intézkedéssel vezessen be központi teremnyilvántartást és teremelosztást, s ezt megfelelően előkészített, értelmes számítógépes program vezérelje. Csak a tanszéki/intézeti kezelésben lévő termek központi adminisztrációja jelenthet megoldást. Hosszabb távon csakis így és ettől remélhetjük egy átgondolt, minden intézetnek megfelelő teremhasználati rend kialakítását.


Kérem Dékán Urat a Kartól kért intézkedések (2-3-6. pont) jövő félévi, a 7. pont jövő tanévi bevezetésére. Kéréseinket a HÖK maradéktalanul támogatja.


Tisztelettel

Dr. Frank Tibor

egyetemi tanár,

intézetigazgató