<elôzô *  ^tartalom^  * következô>


Nádasdy Ádám
A termékeny lebeszélés
[Magyar Narancs, 2001/08/30, p. 40]

Egy óriásplakáton az egyik mobiltelefon-társaság hirdette új díjcsomagját, s nagy betûkkel az volt odaírva: lebeszélhetô. Elôször azt hittem, valami szóvicc, hogy aki errôl lebeszélhetô, az magára vessen, vagy ilyesmi. De aztán rájöttem: azt akarja mondani, hogy a vevô az árat beszélgetések formájában visszakapja, azaz addig beszélhet ingyen, amíg ki nem merül a befizetett összeg. Valóban, van a le igekötônek ilyen "kimerít, felhasznál" értelmû alkalmazása, a legklasszikusabb példa, amikor a lakás bérlôje elôre kifizet hathavi lakbért, és aztán lelakja (azaz hat hónapon át nem fizet). A hirdetés szövegezôje ezt alkalmazta egy másik igére, a beszél-re, tehát az ô nyelvérzéke szerint a le ilyetén használata produktív, azaz nyelvtanilag termékeny.

A nyelvtanban a termékenység annyit jelent, hogy a megfelelô feltételek fennállása esetén a mûvelet új anyagon is lefuttatható . Az ilyen termékeny, új "bemeneten" (inputon) is lefuttatható mûveletet nevezzük szabálynak. Szabály például a magyarban az, hogy amennyiben egy fônév megszámlálható dolgot jelöl és ezekbôl többet kívánunk megnevezni, akkor -k raggal látjuk el, pl. email---emailek. Szabály az is, hogy ha egy ige negatív értelmû (tehát "nem tesz meg", "tartózkodik attól..." jelentéselemet tartalmaz), akkor nem kerülhet az igekötô és az ige közé, pl. nincs olyan, hogy *rá parázott lépni a függôhídra, csak olyan van, hogy parázott rálépni a függôhídra. Mindazt, ami szabály alapján jön létre, szabályosnak nevezzük (mi másnak?), függetlenül attól, hogy azt valakik szépnek vagy csúnyának, üdvözlendônek vagy üldözendônek találják, hiszen a nyelvészet --- mint egzakt tudomány --- nem foglalkozhat "humán" értékítélô kategóriákkal (ahogy a vegyész számára az arany is csak egy az elemek közül).

A kérdéses szabály kulcseleme a le igekötô, ezért érdemes egy kicsit körüljárnunk. A le elsô alapjelentése "lefelé", pl. levezette a vizet az árokba. Ez a lokális (tehát helyjelölô) alapjelentés --- mint a nyelvben szinte minden --- metaforikusan, átvitt értelemben is használatos, ha valamirôl úgy gondoljuk, "lefelé" van: lenézte a húgát, leköltözött Ózdra, egyhuzamban levezetett Nápolyig, az egyik tételbôl levezette a másikat (a következményt, mint "folyományt" hagyományosan "lejjebb" érezzük). Ebbôl az elsô alapjelentésbôl alakult ki a második, átvitt alapjelentés "végig, teljesen, maradéktalanul", melybôl már hiányozhat mindennemû függôleges, "lefelé" momentum: lezár, letárgyal, leellenôriz, levezényel, lekeni a sebet (ahonnan szlenges képátvitellel leken neki egy pofont), lefújja a plafont diszperzittel, letanítja az anyagot, leszadiz "megkínoz", levezeti az ülést, illetve levezeti a kötelezô ezer kilométert. A lebeszél "eltántorít" és a letud is nyilván ide tartozik, de a lokális alapjelentés talán jobban jelen van bennük: lebeszélte a férjét az utazásról --- leimádkozta a férjét a létráról (?), letudta a gondot --- letette a terhet (?).

A lebeszélhetô óriásplakáti használata ennek a "maradéktalanul" jelentésnek a továbbbvitele: "addig csinál valamit, amíg el nem fogy a fedezet, ki nem egyenlítôdik a tartozás". Elôd az étteremben nem tudott fizetni, ezért lemosogatta a cechet. Ibi visszajár a régi munkahelyére leenni az ebédjegyeit. Norbi levásárolta az üvegbetétet. Réka majd ledolgozza a két napot, amikor nem jött be, "addig dolgozik (pluszban), amig kvittek nem lesznek a munkáltatójával". Jenôt pénzbüntetésre ítélték, de inkább leülte a tízezer forintot. "Mire leszolizom a nyolc alkalmamat, olyan leszek, mint a csoki" --- mondta Zsanett. A kérdéses szabály nemcsak jelentéstanilag érdekes, hanem mondattanilag is: nehéz pontosan megmondani, mi az ige viszonya a mondatbeli (tehát felszíni, nyelvtani) tárgyához. A szerkezet nagyon absztrakt, hiszen cechet nem lehet mosogatni, ebédjegyet nem lehet enni, aki lelakja az elôleget, az nem az elôleget lakja, hanem a lakást, aki levásárolja az üvegbetétet, az nem üvegbetétet vásárol, hanem árucikkeket, és így továbbb. A nyelvtani tárgy itt sosem az értelmi tárgy (ilyen nem is mindig van, hiszen pl. nem lehet valamit ülni), hanem az a "fedezet vagy tartozás", amit ellentételezni kell: a telefondíj, a cech, az ebédjegy, stb.

Látjuk tehát, hogy valóban termékeny szabállyal van dolgunk, mely további hasonló esemény-konstellációkra is ráhúzható, és amely sajátos mondattani szerkezettel jár. Aki nem elég figyelmesen szemléli a nyelvet, azt gondolhatja, hogy az ilyen új szabályok kifogásolhatók, mert esetleg olyasmit hoznak létre, ami --- más jelentésben --- már megvan, s ezzel kommunikációs zavart, sôt logikai hibát okoznak, mely kárára van a rendszernek. Mintha a rendôrség ugyanazt a rendszámot kétszer adná ki, vagy a könyvtáros több különbözô könyvet ugyanazon a számon katalogizálna. A nyelvben azonban nincs ilyen egyértelmûségi követelmény, ugyanis a szabályok fedhetik egymás "kimenetét" (azaz más-más inputból azonos outputot hozhatnak létre). Az, hogy én lebeszélhetô vagyok a mobiltelefonról, nem jelenti, hogy a te díjcsomagod ne volna lebeszélhetô. Nézzük meg például a levezet jelentéseit: levezeti a vizet (lokális alapjelentés); levezeti a dühét (ugyanaz átvitt értelemben); levezeti az ezer kilométert (átvitt alapjelentés: "maradéktalanul, végig"); levezeti az ülést (ugyanaz, itt a vezet van átvitt értelemben). Miért ne jöhetne ezekhez még egy újabb levezet, ha szabályos? Képzeljük el, hogy valaki vezetni tanul, és azt meséli: "Az oktató szerint olyan jól megy, hogy nem is kéne többet jönnöm, de én már levezetem, amit befizettem." Az tehát, hogy valami már megvan a nyelvben, nem feltétlenüll akadályozza meg, hogy létrejöjjön egy azonos alakú, de más értelmû szabályos alakulat. Kár (persze csakis nyelvészeti szempontból!), hogy a magyar nyelvterületen nem legálisak a bordélyházak: akkor ugyanis el lehetne képzelni, hogy valaki bérletet vesz, és azt --- ha törik ha szakad ---


<elôzô *  ^tartalom^  * következô>