SEAS studies | staff | gates | administrative | misc
programmes | courses | exams | graduation
old | BA | MA | PhD
american | english | english_supplementary | english_teacher | help | minor

Középkori angol stúdiumok program
[ pdf | ps ]

programgazda: Halácsy Katalin, doc., Angol--Amerikai Intézet

A program három modulból tevődik össze, a három modulból összesen 28 kreditet kell szerezni, úgy, hogy ennek kb. fele a II/A és II/B, másik fele az I. és III. modulból származzon.

A programon bármilyen szakos egyetemi hallgató résztvehet, aki két lezárt félévvel rendelkezik, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben nem az Angol--Amerikai Intézet hallgatója, vagy nincs angol nyelvből C típusú felsőfokú nyelvvizsgája vagy Cambridge Proficiency A vagy B minősítésű nyelvvizsgája, köteles nyelvi felvételi vizsgát tenni, melynek célja, hogy meggyőződjünk arról, megfelelő-e a nyelvtudása a program elvégzéséhez.

A program elvégzésének és a programigazolvány megszerzésének minimális feltétele 28 kurzus-kredit, konzultáció, valamint egy önálló kutatáson alapuló minimum 25 oldalas, a szakdolgozattal nem azonos programzáró dolgozat elkészítése és sikeres szóbeli megvédése:

bevezető kurzusok 6--8 kredit
nyelvtörténet és irodalmi kurzusok13--15 kredit
közismereti kurzusok 6--8 kredit
konzultáció 2 kredit
programzáró dolgozat 10 kredit
összesen 40 kredit
kódcím   óra/félévkreditelőfeltételek
I. Bevezető kurzusok
ZAN-KA01 szakkollégium 1ekvál303
ZAN-KA02 szakszeminárium 1szgyjvál302
ZAN-KA03 szakkollégium 2ekvál606
ZAN-KA04 szakszeminárium 2szgyjvál604
II/A. Nyelvtörténeti kurzusok
ZAN-KA11Nyelvtörténeti szakkollégium 1ekvál303
ZAN-KA12Nyelvtörténeti szakszeminárium 1szgyjvál302
ZAN-KA13Nyelvtörténeti szakkollégium 2ekvál606
ZAN-KA14Nyelvtörténeti szakszeminárium 2szgyjvál604
II/B. Irodalmi kurzusok
ZAN-KA21Irodalmi szakkollégium 1ekvál303
ZAN-KA22Irodalmi szakszeminárium 1szgyjvál302
ZAN-KA23Irodalmi szakkollégium 2ekvál606
ZAN-KA24Irodalmi szakszeminárium 2szgyjvál604
III. Közismereti kurzusok
ZAN-KA31Közismereti szakkollégium 1ekvál303
ZAN-KA32Közismereti szakszeminárium 1szgyjvál302
ZAN-KA33Közismereti szakkollégium 2ekvál606
ZAN-KA34Közismereti szakszeminárium 2szgyjvál604
Zárókurzusok
ZAN-KA91Konzultációszgyjköt302
ZAN-KA92Záródolgozat és védésköt10

megjegyzés

A közismereti kuzusok egyike kötelezően a latin, ha a hallgató nem tett korábban latin záróvizsgát.


last edited on Tue Dec 31 23:00:00 CET 2002, by peter.szigetvari@elte.hu