SEAS studies | research | staff | gates | administrative | misc
programmes | courses | exams | graduation
certificate | supervisors | thesis | OTA | OTPA | examination | topics | degree
thesis | examination | topics

szakzáróvizsga (anglisztika alapszak)

A záróvizsgára bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése.

A záróvizsga célja, hogy

A záró szigorlat két részből áll: a dolgozat védéséből valamint a fő- és a melléktárgyból tett vizsgából.

A záróvizsga menete:

  1. a szakdolgozat védése
  2. főtárgy (a szakdolgozat alapján a főtárgyat a tanszékvezető jelöli ki a címbejelentéskor; a szakdolgozathoz szorosan kapcsolódó tételt tételhúzás előtt kivesszük)
  3. melléktárgy (a melléktárgyat a szakdolgozat leadásakor írásban be kell jelenteni a tanszéken; ha a hallgató nem jelöli meg a melléktárgyat, nem osztjuk be államvizsgára)

szaktárgyi értékelés

A szaktárgyakból a hallgató egy állandóra kihirdetett tételjegyzék alapján készül fel, amely felöleli a BA-képzés során oktatott tantárgyak tematikájának legfontosabb elemeit.

Az angol szakirány szaktárgyi területei:

Az amerikanisztika szakirány szaktárgyi területei:

nyelvi értékelés

A nyelvi értékelés célja, hogy meggyőződjünk arról, a végzős hallgató képes lesz-e az angol nyelvvel hivatásszerűen foglalkozni, képes-e formális körülmények között a gondolatait szabatosan megfogalmazni, kifejteni, szükség esetén érvelni és ellenérvekre felelni.

A szóbeli nyelvi jegyet az elnök adja meg a bizottság véleménye alapján.

A záróvizsga eredménye az írásbeli (szakdolgozat) és a szóbeli rész átlaga. Az esetleges kerekítés a szóbeli vizsgaeredmény irányában történik. Szükség esetén a hallgató kaphat kisegítő kérdést, de ha az is elégtelen, a záróvizsga adott része elégtelen. A záróvizsga ezen részét leghamarabb a következő záróvizsga időszakban lehet megismételni.

az oklevél minősítése

A BA-oklevél minősítését a zárószigorlat eredménye adja.


last edited on Fri Dec 28 14:05:20 CET 2007, by peter.szigetvari@elte.hu