ELTE AngAmInt: BA szakdolgozat elektronikus beadása

Az anglisztika alapszakon készített szakdolgozatokat a nyomtatott példányok beadásával együtt elektronikusan is be kell nyújtani. Az Angol–Amerikai Intézet kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelően benyújtott szakdolgozatokat fogadja el.

  1. a benyújtandó szakdolgozatot egyetlen fájlnak kell tartalmaznia, PDF (portable document format) formátumban
  2. a benyújtandó fájl nem lehet jelszóval védve
  3. a benyújtandó fájl nem lehet a szakdolgozat beszkennelt változata: azt a szakdolgozat forrásfájljaiból kell generálni
  4. a benyújtandó fájlnak tartalmaznia kell a szakdolgozat teljes szövegét (a címlaptól a függelékekig, a borító képe elhagyható), valamint lehetőség szerint az illusztrációkat (ezeknek esetleg szkennelt változatát)
  5. a benyújtandó fájl tartalmának teljesen meg kell egyeznie a nyomtatott változattal
  6. a szakdolgozat adatait megadni és a fájlt feltölteni a http://seas3.elte.hu/seas/studies/graduation/thesis/submit.html oldalon kell.

A benyújtás csak akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feladó címére a seas3.elte.hu-ról visszaigazoló üzenet érkezik. Ez az üzenet csak a fájl megérkezését nyugtázza, annak megfelelőségét nem. Hogy a benyújtott elektronikus változat megegyezik-e a nyomtatottal, a bíráló fogja megállapítani. Csak olyan szakdolgozat védésére kerülhet sor, amelyet a szerző a megadott határidőig elektronikusan is benyújtott, és az elektronikus verzió megfelel az itt leírt elvárásoknak.

segítség


Last modified: Mon May 4 21:56:38 CEST 2009