SEAS studies | research | staff | gates | administrative | misc
programmes | courses | exams | graduation | calendar

exams

vizsgák

Of the two main types of courses offered by ELTE, seminars and lectures, the latter require less public activity, but more individual study. Lecture courses (marked K in the curricula) may or may not be accompanied by a series of lectures in a given term, the examination, however, can usually be taken at the end of any term. Attending the lecture course is not obligatory in the default case (at SEAS, the only exceptions are the AMN lecture courses, they require obligatory participation). Students planning to get the credit for a lecture course have three obligations: (i) enter the data of the course in their markbook at the beginning of the term, (ii) register for the examination at the end of the term, (iii) sit the examination in the examination period.

Az ELTÉn kínált kétféle kurzus, a szeminárium és az előadás közül az utóbbi kevesebb személyes jelenlétet, de annál több egyéni tanulmányt igényel. Az előadás típusú kurzusokat (amelyeket a tanegységlisták K-val jelölnek) egy adott félévben vagy kíséri egy előadás sorozat, vagy nem, a vizsgát azonban általában minden félév végén le lehet tenni. Alapesetben az előadások látogatása nem kötelező (Intézetünkben ez alól csak az AMN előadások képeznek kivételt, ezeken kötelező a részvétel). Aki egy előadás típusú kurzuson jegyet kíván szerezni, annak három kötelezettsége van: a) a szorgalmi időszak elején a kurzust fel kell vennie indexébe, b) a szorgalmi időszak végén jelentkeznie kell a vizsgára, c) a vizsgaidőszakban le kell tennie a vizsgát.

registration for exams

Exams registration is managed by the ETR.

jelentkezés vizsgákra

A vizsgajelentkezést az ETR intézi.

caveats

The rules for registration given in the Tanulmányi és Vizsgaszabályzat are strictly implemented by the registration system. You may register for a maximum of two sessions of a given examination. Most examinations have three or more sessions, you may select any of them except the last one. The last session is the utóvizsga available only for those who are retaking the examination. Thus registration for the last session of an examination is only possible for students who have registered for one of the previous sessions and only after the list of that session is closed. Students registered for but failing (to take) the examination at a given session may also reattempt at any later session, but in this case they are not allowed to register for the last session. Accordingly, it is very important that your name appears on all and only the relevant lists.

Registration closes 36 hours before the beginning of the given session. You may register and deregister for the given session until the list closes. If you fail to get on the list, you will probably not be examined on that date. If you remain on the list, you have used one of the two chances for taking the examination in that exam period, irrespective of whether you actually turn up at the session or not (KTVSz §87).

With certificates of absence from exams please turn to the Registrar.

Some examinations can take only a limited number of students. The number of free places at the moment of loading this page is shown. Lists are filled on a first-come-first-served basis.

vigyázat!

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban a vizsgákra való jelentkezések szabályait a rendszer szigorúan alkalmazza. Egy vizsgára legfeljebb két alkalommal jelentkezhet. A legtöbb vizsgához három időpont tartozik, ezek közül az utolsó kivételével bármelyiket választhatja. Az utolsó időpont az ún. utóvizsga, erre csak a másodszorra próbálkozók jelentkezhetnek. Vagyis az utolsó vizsgaalkalomra csak azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik az előző vizsgaalkalmak valamelyikére jelentkeztek, és csak az adott vizsga listájának lezárása után. Ha egy adott vizsgán sikertelenül járt bármelyik későbbi alkalomra feliratkozhat, de ekkor az utóvizsgára már nem jelentkezhet. Ezek miatt igen fontos, hogy neve (csak) a kívánt listákon szerepeljen.

A vizsgalisták zárása a vizsga kezdete előtt 36 órával történik. Eddig az időpontig jelentkezhet, illetve törölheti jelentkezését az egyes vizsgaalkalmakra. Ha neve nem kerül a listára, valószínűleg nem vizsgázhat az adott napon. Ha neve rajta marad a listán, azzal elhasználta az egy vizsgaidőszakra adott két lehetősége közül az egyiket, függetlenül attól, hogy megjelenik-e a vizsgán vagy sem (KTVSz 87.§).

A távolmaradást igazoló iratokkal kérjük forduljon a Tanulmányi Osztályhoz.

Némelyik vizsgaalkalmak csak meghatározott számú vizsgázót fogadnak. A listák érkezési sorrendben töltődnek fel.

details of some exams

néhány vizsga részletes ismertetése

BBN-ANG

AN/ANN/AKN

AMN

AT/AFN

graduation


last edited on Sat Dec 12 15:13:02 CET 2009, by peter.szigetvari@elte.hu