SEAS studies | research | staff | gates | administrative | misc

studies

admission

SEAS does not release official information about the admission procedure. As of 2005 admissions are based on the emeltszintű érettségi. A brief introductory document is available here. Please also consult the Admissions Office (Felvételi Iroda) of the Faculty or the foreign students clerk of the Studies Department (Bíró József, tel (1)2669833x5485).

tanulmányok

felvételi

Az Angol--Amerikai Intézet nem nyújt hivatalos tájékoztatást a felvételi eljárásról. 2005-től kezdve a felvételi vizsgát az emeltszintű érettségi helyettesíti. Kérjük tájékozódjon az ELTE bölcsészkarának Felvételi Irodáján vagy a Tanulmányi Osztály külföldi hallgatókkal foglalkozó előadójánál (Bíró József, tel (1)2669833/5485).

programmes

The School of English and American Studies is responsible for four majors of the University (AMN, ANN, AKN and AFN; for clarification follow the link), three of which (ANN, AKN, AMN) can be supplemented with a teacher's degree (this being automatic in the case of the fourth (AFN)). There is no admission to AFN since autumn 2004, last admission to the AMN and ANN programmes was in autumn 2005. The AKN programme will be discontinued as the new MA programme is launched. These programmes are referred to as the old programmes.

In September 2006, SEAS launched a uniform BA degree in English and American studies, with obligatory specialization in either English or American studies.

Three MA programmes are planned to be introduced in September 2009.

The School currently runs five minor programmes for those interested in specific aspects of English and American studies. These programmes are open to any student of the University. Their fate in the new BA/MA system is highly uncertain.

The School has closed down its earlier evening and correspondence programmes.

SEAS also hosts five PhD programmes covering most fields of her undergraduate programmes. The administration of these programmes is the duty of doctoral schools outside SEAS.

szakok

Az Angol--Amerikai Intézet az ELTE négy szakáért (AMN, ANN, AKN és AFN; részletekért kövesse a kapcsot) felelős, amelyek közül hármat (ANN, AKN, AMN) tanári képesítéssel lehet kiegészíteni (a negyediknél (AFN) ez automatikus). Az AFN szakra 2004 ősze, az AMN és ANN szakra 2005 ősze után már nem veszünk fel hallgatókat. Az AKN szak az új MA szakok bevezetésével szűnik meg. Ezeket a továbbiakban kifutó szakoknak nevezzük.

2006 szeptemberétől az Intézet egy egységes anglisztika alapszakot (BA) indított, angol és amerikanikanisztika szakiránnyal.

A tervek szerint 2009 szeptemberétől három mesterszakot vezetünk be.

Az Intézetnek jelenleg öt önálló programja van azon hallgatók számára, akik az angol és amerikai tanulmányok egy-egy részterületében kívánnak elmélyedni. A programok kurzusait az egyetem minden hallgatójának kínáljuk. Ezeknek a programoknak a sorsa az új BA/MA rendszerben felettébb bizonytalan.

Az Intézet a korábban indított esti és levelező képzéseit megszüntette.

Az Intézet kebelén belül öt doktori program is működik, melyek az Intézet oktatási és kutatási profilját tükrözik. Ezek ügyeit az Intézeten kívüli doktori iskolák intézik..

courses

The courses offered by the School cover a wide range of topics including English and American literature, literary criticism, the history of the Anglo-Saxon world, general linguistics, English and American descriptive linguistics, generative linguistics, cognitive linguistics, English historical linguistics, applied linguistics, teaching methodology, etc. Undergraduate courses fall intro three levels: introductory and core courses (BA level) and specialization courses (MA level).

kurzusok

Az Intézet kínálta kurzusok az ismeretek széles skáláját ölelik fel a következő témakörökben: angol és amerikai irodalom, irodalomelmélet, az angolszász világ történelme, általános nyelvészet, angol és amerikai leíró nyelvészet, generatív nyelvészet, kognitív nyelvészet, angol nyelvtörténet, alkalmazott nyelvészet, tanítás-módszertan stb. A kuzusok három szintre sorolhatók: bevezető és törzskurzusok, valamint szakkurzusok.

exams

Pages containing information on standard exams are available at the bottom of this page.

vizsgák

A főbb vizsgákról szóló oldalak ennek a lapnak az alján találhatók.

graduation

To obtain their degree students have to produce a thesis, which they have to defend against an opponent, a competent scholar assigned by the head of the relevant department. In addition students have to pass a final examination.

szakzárás

A diploma megszerzéséhez a hallgatóknak szakdolgozatot kell készíteniük, és azt meg kell védeniük egy a szakgazda által kijelölt bírálóval szemben. Ezen felül le kell tenniük a szakzáró-vizsgát.


last edited on Thu Apr 19 08:25:34 CEST 2007, by peter.szigetvari@elte.hu