magyar

SEAS statement on the government’s proposal to close down gender studies MA degree programs

We, members of the School of English and American Studies at Eötvös Loránd University, wish to express our solidarity with the fully accredited MA degree program in gender studies at the Faculty of Social Studies. We are scandalized and wish to express our exasperation and disbelief at the Hungarian government’s and its relevant ministry’s  recent attempt to interfere with university autonomy by introducing a motion to shut down all gender studies university degree programs at MA level in Hungary. We cannot accept that a government or ministerial decree should have the power to discontinue a university degree program that teaches an internationally established discipline, a program that has been fully accredited through official prodecures by the Hungarian Accreditation Committee.

This initiative suggests a dangerous turn that would allow the government to disregard its own laws, regulations and procedures and reminds one of the darkest hours of Communism when disciplines like psychology and reform pedagogy were banned on ideological grounds.

Within our School of English and American Studies, as well as in the Faculty of Social Sciences where the Hungarian language MA degree program in gender studies was launched in 2017, many of us have been encouraging students to think critically about social and cultural matters, including issues of gender. It is precisely in times of serious demographic concerns that much attention must be turned to a systematic study of how social perceptions and practices, the legal environment, and the country’s economic setup influence the ways people live as men and women in society and make their personal choices about lifestyle and values that will shape the future of this country.

Like sociology, gender studies is about us. It is an established discipline, a legitimate field of scholarship and a set of analytical tools to study the ways and representations of human culture. These tools have become an integral part of research in the humanities from Iceland to Indonesia. It would be anachronistic to disregard them in the 21st century.

Our School has done widely acknowledged, pioneering work in including gender perspectives in higher education and using the analytical tools developed within gender studies. For SEAS, the principles of scholarly integrity and academic freedom have been fundamental and trademark values since the very beginning, and we wish to continue to do innovative and relevant work here.

Further links:


English

Az ELTE Angol–Amerikai Intézetének állásfoglalása az egyetemi „Társadalmi nemek tanulmánya” (gender studies) mesterszakok megszüntetését előirányzó minisztériumi tervezetről

Mi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol–Amerikai Intézetének tagjai, szolidaritásunkat fejezzük ki az ELTE Társadalomtudományi Karán működő, akkreditált „Társadalmi nemek tanulmánya” mesterszak mellett. Tiltakozunk, mert felháborítónak és hihetetlennek tartjuk, hogy a magyar kormány és az EMMI, valamint az Igazságügyi Minisztérium rendeletmódosító tervezettel avatkozik az egyetem ügyeibe azzal a céllal, hogy megszüntesse az egyetemi „Társadalmi nemek tanulmánya” mesterszakokat Magyarországon. Nem fogadhatjuk el, hogy egy kormánydöntéssel vagy egy minisztériumi rendeletmódosítással megszüntethessenek egy olyan egyetemi szakot, amely  nemzetközileg elfogadott tudományterületet képvisel, és amelyet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által előírt és felügyelt módon indítottak és oktatnak.

A rendeletmódosító tervezet veszélyes irányba mutat: lehetővé tenné, hogy a kormányzat figyelmen kívül hagyja saját törvényeit, szabályozását és eljárásait, és a kommunizmus legsötétebb idejére emlékeztet, amikor olyan tudományágakat, mint a pszichológia vagy a reformpedagógia ideológiai alapon szüntettek meg.

Nálunk, az Angol–Amerikai Intézetben éppúgy, mint a Társadalomtudományi Karon, ahol a magyar nyelvű „Társadalmi nemek tanulmánya” mesterszak indult 2017-ben, sokan tekintjük feladatunknak, hogy hallgatóinkat a társadalom és kultúra, köztük a társadalmi nemek jelenségeinek kritikai vizsgálatára oktassuk. Pontosan az ilyen, demográfiai szempontból is súlyos helyzetekben a legfontosabb, hogy kiemelt figyelmet szenteljünk és tudományos igénnyel vizsgáljuk azt, hogyan befolyásolja a társadalmi szemlélet és gyakorlat, a jogi környezet és az ország gazdasági helyzete az egyén életének alakulását, vagyis azt, ahogy férfiként és nőként a társadalomban élünk és személyes döntéseket hozunk életmódunkról és értékszemléletünkről, ami végső soron meghatározza az ország jövőjét.

A társadalmi nemek tudománya rólunk szól, ugyanúgy, mint a szociológia. Hosszú idő alatt kialakult tudományág, elismert tudományterület és vizsgálódási eszköztár, amellyel az emberi kultúrát és annak ábrázolását lehet tanulmányozni. Ez az eszköztár világszerte beépült a tudományokba és Izlandtól Indonéziáig használatos. Az idő kerekét forgatnánk vissza, ha a XXI. században nem akarnánk  tudomást venni erről.

Intézetünk úttörő szerepet játszott abban, hogy a társadalmi nemek vizsgálatának tudományos szempontjait az egyetemi oktatásban bevezesse, és elismert munkát végez a társadalmi nemek tanulmányai körében kifejlesztett eszköztár használatában. Az Angol–Amerikai Intézet alapelvei közé számítja a tudományos integritást és az egyetemi autonómiát, és ez így volt az intézet elődintézményeiben is.  Ebben a szellemben kívánjuk folytatni társadalmilag is hasznos és korszerű munkánkat.

További linkek:

 • Juhász Gábor, az ELTE TáTK dékánja: http://tatk.elte.hu/hir?id=NW-2496
 • Az  Oktatói Hálózat tiltakozó közleménye: https://m.facebook.com/notes/oktatói-hálózat/az-oktatói-hálózat-tiltakozik-a-társadalmi-nemek-tanulmánya-mesterszak-tervezett/1952843888109874/
 • ELTE sajtóközlemény: https://www.elte.hu/content/sajtokozlemeny.t.17133
 • Albert Ágnes
  Bácskai Csilla
  Bán Zsófia
  Baróthy Judit
  Benczik Vera
  Berke Ildikó
  Bojti Zsolt
  Bollobás Enikő
  Czigányik Zsolt
  Csikós Dóra
  Csizér Kata
  Dávidházi Péter
  Marcel den Dikken
  Dóczi Brigitta
  Eitler Tamás
  Fábián Annamária
  Farkas Ákos
  Farkas Árpád
  Fehér Réka
  Fejérvári Boldizsár
  Federmayer Éva
  Ferencz Győző
  Ford Monika
  Friedrich Judit
  Gall Cecília
  Gárdos Bálint
  Gellért Marcell
  Gyuris Kata
  Hargitai Márta
  Hegyi Pál
  Holló Dorottya
  Illés Éva
  Kádár Judit
  Kenyeres János
  Király Zsolt
  Komáromy Zsolt
  Kontra Edit
  Lázár A. Péter
  Lázár Ildikó
  Lojkó Miklós
  Major Éva
  Medgyes Péter
  Nádasdy Ádám
  Németh Nóra
  Mark Newson
  Öveges Enikő
  Péter Ágnes
  Pikli Natália
  Uwe Pohl
  Ruttkay Veronika
  Christopher Ryan
  Szabó Éva
  Szabó Éva Eszter
  Szalay Krisztina
  Szécsényi Krisztina
  Szesztay Margit
  Szigetvári Péter
  Szujer Orsolya
  Tiboldi Tímea
  Timár Andrea
  Tóth Krisztina Kitti
  Törkenczy Miklós
  Trebits Anna
  Varga László
  Velich Andrea
  Zerkowitz Judit