BBN-ANG11-361.07
Foreign Language Learning in Dyslexia (Idegennyelv-tanulás és diszlexia) in spring 2015
Kontra Edit, Thu 12:00–13:30, R 030, host: DEAL (R306)
4-credit lecture, 30 h/term; strong prereq: ANG11-001
description & set texts

This course is offered in Hungarian.

MA szakos hallgatók közismereti kurzusként vehetik fel.

Ajánlott nyelvszakosoknak, illetve leendő nyelvtanároknak. Az előadás nagyrészt a diszlexiások idegennyelv-tanulásáról az utóbbi néhány évben folytatott tanszéki kutatómunka eredményeit mutatja be. Célja minél többeket ráébreszteni arra, hogy ez a részképesség-zavar nem zárja ki a sikeres nyelvtanulást, csak a megszokottól eltérő megközelítésre van szükség. A kurzuson szó lesz a diszlexiások nyelvtanulási motivációjáról, tapasztalataikról, illetve a jól használható nyelvtanítási módszerekről és technikákról is. A hazai kutatások mellett a nemzetközi szakirodalom eredményeibe is betekintést kapnak a résztvevők. A törvényi háttér tárgyalása során kitérünk a diszlexiásoknak nyújtható kedvezményekre, felmentésekre, illetve arra, hogy az egyes nyelvvizsgaközpontok milyen mértékben veszik figyelembe a diszlexiát.

requirements & assessment

Az előadás a résztvevőknek látogatásköteles, és kollokviummal zárul.