Jegyzőkönyv

az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

Intézeti Tanácsának üléséről

2009. december 8.

Jelenlévők:

Szavazati joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
 2.  Dr. Szabó Éva Eszter, tanszékvezető-helyettes, Amerikanisztika Tsz.
 3.  Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
 4.  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 5.  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 6.  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 7.  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
 8.  Fodor Ákos, hallgatói képviselő

9. Polgár Mária, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes
 2.  Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes
 3.  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 4.  Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 5.  Starcevic Attila, intézeti titkár

Starcevic Attila intézeti titkár összeállította az ANN/AFN/AKN/AMN ─ BBN ─ ANGD ekvivalencia táblázatot. Részletes, írásos előterjesztése alapján az Intézeti Tanács megvitatta és egyhangú szavazással elfogadta a táblázatot, benne az új anglisztika MA kódokat (a részletes javaslatot ld. mellékelve). Az IT csatoltan továbbítja a táblázatot és az új kódokat a Dékán Úrnak.

Kontra Edit tszv egyetemi docens írásban előterjeszti az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék által összeállított English in Business témájú, 50 kredites specializáció tervét.

Érvelése szerint “az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szeretne gyorsan és hatékonyan reagálni azokra a bírálatokra és igényekre, melyeket a  végzős BA szakos hallgatók a körükben végzett felmérésben megfogalmaztak, s amelyekhez nagyon hasonló eredményeket kapott kérdőíves kutatása során egy PhD tanulmányait végző kollégánk is. A hallgatók sokallták az elméleti jellegű tárgyak számát és  igénylik az olyan gyakorlati ismereteket adó kurzusok bevezetését, amelyek segítik elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon. Ezért összeállítottunk egy English in Business témájú 50 kredites specializációt, melynek létesítéséhez kérjük az Intézeti Tanács szíves támogatását.


A specializációt csak 15 főre hirdetjük meg, mert a kifutó program révén egyelőre csak ennyi kapacitásunk szabadul fel.

Megjegyezzük, hogy a felmérésekben a hallgatók szintén igénylik az angol történelem és civilizáció körébe tartozó ismereteik szélesítésének a lehetőségét. Ez megfontolandóvá teszi  az ír, brit, ausztrál és kanadai stúdiumok specializáció formájában való újraindításását, a kieső ANN-es órák terhére.”

Az English in Business BA specializációt az Intézeti Tanács megvitatta és egyhangú szavazattal elfogadta és csatoltan felterjeszti a Dékán Úrhoz.

Deák Nóra könyvtárvezető

(a) beszámol a régóta kölcsönvett könyvek visszaadási folyamatáról. Beható vita alapján az IT felhatalmazza a könyvtárvezetőt, hogy ahol a kölcsönvett könyvek bármilyen oknál fogva nem szerezhetők már vissza, ott az Intézetnek hasznos, egyenértékű könyveket fogadjon el, illetve pénzbeni megváltást írjon elő és hajtson be.

 

(b) A könyvtárvezető beszámol az Intézetben hozzáférhető adatbázisok kihasználtságáról és kéri a meglévő adatbázisok hatékonyabb használatba vételét.

Kontra Edit tszv egyetemi docens javasolja, hogy a SEAS honlapján a Könyvtár ne a tanszékek egyikeként, hanem jól látható módon, különálló szervezeti egységként jelenjen meg. Az IT a javaslatot támogatja.

Frank Tibor intézetigazgató

(a) beszámol egy új, nagyszabású, az Intézetnek most felkínált angol irodalmi adatbázisról, amely $10.000-ért megvásárolható lenne. Miután ez az összeg várhatóan sokáig nem áll az Intézet rendelkezésére, esetleg a nagy angol intézetekkel rendelkező magyar egyetemek konzorciuma vásárolhatná meg. Ez ügyben további konzultációk sorára lesz szükség.

(b) December 9-én kerül sor a Gólyavári esték következő (2.) előadására, Szabó Miklós akadémikus, régészprofesszor beszél a kelta civilizációról „Klasszikus-antiklasszikus - Európai gyökerek, európai identitás” címmel.

(c) December 10-én megjelenik a Trefort-kert II. évf. 4. száma.

(d) A HÖK által meghirdetett tudományos pályázatra az Intézet által művelt tudományterületeken 7 dolgozat érkezett be. Az Intézet bíráló bizottsága (Bán Zsófia egyetemi docens, Gellért Marcell főiskolai docens, Varga László professzor, Szabó Éva Eszter egyetemi adjunktus, Fodor Ákos HÖK képviselő, Frank Tibor egyetemi tanár mint a bizottság elnöke) rangsorolta a dolgozatokat és díjazásra javasolt hármat, elismerésre kettőt. A HÖK illetékes titkárának a részletesen megindokolt javaslatok sorrendbe állítva, konkrét díjjavaslatokkal, írásban, határidőre elmentek.

 

(e) Bollobás Enikő tszv egyetemi docens sikeresen megvédte az MTA doktori fokozatara benyújtott disszertációját, a Magyar Tudományos Akadémián, 2009. december 7-én.

(f) Jakabfi Anna ny. egyetemi docens habilitációs előadásaira 2009. december14-én kerül sor.

A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

Hitelesítők:

Dr. Frank Tibor     Starcevic Attila

intézetigazgató     intézeti titkár