Jegyzőkönyv

az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

Tanácsának 2009. november 3-i üléséről

Szavazati joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
 3.  Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
 4.  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 5.  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 6.  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 7.  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
 8.  Polgár Mária, hallgatói képviselő
 9.  Fodor Ákos, hallgatói képviselő
 10.  Juhász Adrienn, hallgatói képviselő
 11.  Juhász Diána, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes
 3.  Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes
 4.  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 5.  Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 6.  Starcevic Attila, intézeti titkár

 1.  A Tanács megtárgyalja összetételének jelen helyzetét, a szavazati jogú tagok számát, a HÖK részvételi arányát. Ezzel kapcsolatban Benczes Réka, az IT tagja emlékezteti a Tanácsot az intézeti SzMSz vonatkozó pontjára:

“5.1. Szavazati joggal 12 fő:

 1.  tisztsége alapján 6 fő: az igazgató és az öt tanszékvezető;
 2.  az oktatók és kutatók választott képviselője (a választás lebonyolítására a Kari SzMSz szabályozása az irányadó),
 3.  a nem oktató és kutató közalkalmazottak választott képviselője (a választás lebonyolítására a Kari SzMSz szabályozása az irányadó),
 4.  4 választott hallgatói képviselő”
 5.  Friedrich Judit tszv egyetemi docens bejelenti, hogy Geher István és Sarbu Aladár egyetemi tanár (Anglisztika Tanszék) nyugalomba vonul. A Tanács mindkettőjüknek egyhangúan megszavazza az emeritus professor cím odaítélését és ilyen értelemben felterjesztéssel él a Dékánhoz. Utódlásuk kérdése egyelőre bizonytalan, a Tanács hosszabb vita után úgy dönt, hogy lehetőség esetén a két eltávozó professzor helyére két PhD fokozattal rendelkező tanársegédet állít, egyikük megfelelő személyi feltételek esetén történész lesz.

 1.  Starcevic Attila javasolja, hogy a 7 kredites szabad sávban bármely ELTÉ-s kurzus elvégezhető legyen.

  Hozzá teszi, hogy ez nemrég merült fel az abszolváló hallgatók esetében (a TH hívta fel a figyelmet erre a múlt héten). A tanegységlistában az áll, hogy a 7 kreditet bármely ELTE-s tárggyal teljesíteni lehet, viszont ez a 7 kredites sáv benne van a 120 kredites szakos tantervben, így lenne értelme megszabni, hogy ezeket csak szakos tanegységekkel lehessen teljesíteni. A Tanács Starcevic Attila javaslatát elfogadta.

 1.  Megjelent az Intézetet érintő, az Amerikanisztika Tanszékre és az Angol Nyelvészeti Tanszékre kiírt két egyetemi tanári pályázat a Közlönyben. A pályázatok benyújtásának határideje november vége.

 1.  A Tanács hosszabb vitát folytat az anglisztika alapszakon illetve az anglisztika és amerikanisztika mesterszakokon tanuló, egyre nagyobb számú külföldi hallgató helyzetéről. A vita résztvevői sajnálattal állapítják meg, hogy a külföldi hallgatók egy része egyáltalában nem tud angolul, vagy nem tud olyan szinten, hogy egyetemi tanulmányok folytatására alkalmassá váljon. Az IT egyetért abban, hogy a hallgatóktól befolyó tetemes tandíj nem kárpótol az alacsony színvonalért, amely ráadásul az azonos csoportban tanuló magyar hallgatók teljesítményére is káros befolyással van. Az IT javasolja, hogy a külföldi hallgatók angol szakos ELTE tanulmányaik megkezdése előtt küldjék meg korábbi tanulmányaikat részletező és igazoló transcriptjüket az Intézetnek, illetőleg tegyenek TOEFL nyelvvizsgát, és/vagy ELTE felvételi vizsgát, esetleg más fajta nyelvvizsgát. Természetesen van a külföldi hallgatók közötti is színvonalas munkát végző diák, de az ELTE-re nem való hallgatókat pénzért sem szabad beengedni.

 1.  Az intézetigazgató tájékoztatást ad a fontosabb novemberi kari eseményekről, így elsősorban az újra meginduló Gólyavári esték sorozatáról, amelyen elsőként Ritoók Zsigmond professzor, akadémikus tart előadást november 11-én, 18 órakor, „Antigoné” címmel. A Gólyavári esték következő előadója Szabó Miklós régészprofesszor, akadémikus lesz, 2009. december 9-én. November 13-án a kari ünnepre kerül sor, 16:35 órakor, a Gólyavárban, ahová minden oktatónkat várják. Az igazgató beszámol a Trefort-kert magazin II. évf. 3. számának megjelenéséről és kéri az Intézet oktatóit, hogy készüljenek fel egy jövő évi számban az Intézet és munkája sokoldalú bemutatására.

A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

Budapest, 2009. november 20.

A kiadmány hiteléül:

Lénárt Zoltán         Starcevic Attila