Az ELTE Angol-Amerikai Intézet

Intézeti Tanácsa 2009. szeptember 15–i ülésének jegyzőkönyve

Szavazati joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
 3.  Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
 4.  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 5.  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 6.  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 7.  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
 8.  Babics Anna, hallgatói képviselő
 9.  Fodor Ákos, hallgatói képviselő
 10.  Juhász Adrienn, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes
 3.  Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes
 4.  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 5.  Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 6.  Starcevic Attila, intézeti titkár

Az intézetigazgató üdvözli az IT tagjait a nyári szünet után. Megköszöni az IT leköszönő tagjainak (Borbély Judit tanulmányi igazgatóhelyettes, Ferencz Győző, tszv egyetemi docens, Nagyváradi Szabina HÖK-képviselő) munkáját és üdvözli az IT új tagjait (Hargitai Márta egyetemi adjunktust, az Intézet új tanulmányi igazgatóhelyettesét és Friedrich Judit egyetemi docenst, az Anglisztika Tanszék új tanszékvezetőjét). Kéri az IT-t, hogy szavazza meg Starcevic Attila egyetemi tanársegédnek, az Intézet újonnan felkért titkárának tanácskozási jogú IT-tagságát. Az IT e kérdésben egyhangú igennel szavaz.

Frank Tibor tájékoztatást ad az első ciklusát záró BA képzés tapasztalatairól, az új tanévben elinduló MA képzés helyzetéről és feladatairól, s a Kar, illetve az Egyetem előtt álló problémákról (elvonások, zárolások, rekonstrukció, üzemeltetés, egyéb egyetempolitikai és pénzügyi kérdések).

Hargitai Márta igazgatóhelyettes tájékoztatja az IT-t az aktuális tanulmányi kérdésekről és a félév indulásáról.

Uwe Pohl tszv egyetemi docens kérésére az Intézet a Dékánhoz fordul, hogy véglegesen megismerjük a Kar álláspontját a tutoriális órák beszámításáról a tanári óraszámokba.

Az intézetigazgató közli, hogy az Intézet felterjesztése alapján elindult Bollobás Enikő (Amerikanisztika Tanszék) és Törkenczy Miklós (Angol Nyelvészeti Tanszék) egyetemi tanári kinevezésének folyamata. Kéri az Intézeti Tanács tagjait, hogy aktívan dolgozzanak az oktatók tudományos munkájának elősegítésén, soron lévő tudományos és egyetemi oktatói fokozataik megszerzésének támogatásán, az Intézet következő vezető oktatói gárdájának fokozatos kialakításán.

Deák Nóra könyvtárvezető szorgalmazza a könyvtár új szervezeti és működési szabályzatának megalkotását, mely összhangban fog állni az új Egyetemi Könyvtári Szolgálat most kidolgozás alatt álló SZMR-jével. A nyár folyamán megalakult Könyvtári Tanácsban Kiszl Péter (Könyvtártudományi Tsz.) mellett Deák Nóra képviseli a BTK-t. Beszámol a könyvtárhasználat rendjének alakulásáról. Kéri a tanszékvezetők segítségét az oktatók által régóta kikölcsönzött könyvek visszaszerzéséhez.

Budapest, 2009. szeptember 24.

A kiadmány hiteléül:

Dr. Frank Tibor  Dr. Hargitai Márta    Lénárt Zoltán

intézetigazgató  tanulmányi igazgatóhelyettes   műszaki vezető

jegyzőkönyvvezető

Budapest, 2009. szeptember 24.