Jegyzőkönyv

az Angol-Amerikai Intézet Intézeti Tanácsának

2009. április 28-i üléséről

  

Jelen vannak:

 Szavazati Joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
 3.  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 4.  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 5.  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 6.  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
 7.  Fodor Ákos, hallgatói képviselő
 8.  Juhász Adrienn, hallgatói képviselő
 9.  Viola Nelli, hallgatói képviselő
 10.  Nagyváradi Szabina, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Borbély Judit, intézetigazgató-helyettes
 3.  Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes
 4.  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 5.  Dr. Szabó Helga, a főiskolai képzés koordinátora
 6.  Lénárt Zoltán, műszaki vezető

 1. Az Intézeti Tanács ülésén részt vett Dezső Tamás dékán úr, akit Frank Tibor részletesen tájékoztatott az idei tanév legfontosabb intézeti eseményeiről és rendezvényeiről, valamint az oktatás során tapasztalt nehézségekről és problémákról. Az utóbbiak között említette a nem megfelelő hallgatói hozzáállást, az előadások látogatásának elmaradását, és az érezhetően csökkenő színvonalat. A BA képzésben eddig tapasztaltak komoly aggodalomra adnak okot. Ha a tendencia folytatódik, kérdéses, meg tudjuk-e őrizni a tudományegyetemhez méltó színvonalat.

2. Dezső Tamás dékán úr válaszában részletesen ismertette a Kar helyzetét, hazai és külföldi elismertségét, rövid- és hosszútávú terveit, a BA/MA várható alakulását, továbbá minden részletre kitérve válaszolt az összes felvetett kérdésre.

3. Bollobás Enikő azt javasolta, hogy a külföldi hallgatók egyetemünkre "csábítása" érdekében  külön régióspecifikus képzéseket kell kialakítani, amelyek valódi vonzerőt jelenthetnek. A dékán úr tájékoztatta az IT-t, hogy ezen Pál Ferenc és Brenner Kolomann már dolgoznak.

4. A jelenleg nálunk tanuló külföldi hallgatókkal kapcsolatban Deák Nóra felvetette, hogy komoly problémát jelent a hallgatók ellenőrzése. Mivel nem tudjuk, mennyi ideig maradnak, gyakran előfordul, hogy hazautazásuk előtt nem rendezik könyvtartozásukat. A dékán úr véleménye szerint a megoldás egy chipkártya lehet, amelyhez várja a szakmai érveket és ötleteket. A bevezetés idejét azonban még nem tudta megmondani. Egyúttal megköszönte a Könyvtár és az Intézet aktív közreműködését a Kar és az Egyetemi Könyvtár között lezajlott vitában.

5. Deák Nóra megemlítette, hogy számos oktató-kollégának évek óta fennálló könyvtartozása van. A könyvállomány tisztázása érdekében a régóta kint lévő könyveket feltétlenül be kell hozni, ezért minden tanszék megkapja az érintett kollégák listáját.

6. A HÖK képviselői beszámoltak róla, hogy május 7-én  Skót Nap-ot szerveznek, amihez az oktatók segítségét is kérik. Az eseményre, melynek részletes programját hamarosan megküldik, az Intézet minden oktatóját meghívták.

7. Mivel a szorgalmi időből már csak két hét van hátra, újabb IT ülést nem tervezünk. Ha azonban váratlan feladat vagy probléma merül fel, rendkívüli ülést hívunk össze.

8. Június folyamán összoktatói évzáró értekezletet tartunk. Ennek időpontjáról és helyszínéről a kollégákat időben tájékoztatjuk.

 

 

Borbély Judit                                    Lénárt Zoltán

jegyzőkönyvvezető                        a kiadmány hiteléül