Jegyzőkönyv

az Angol-Amerikai Intézet

Intézeti Tanácsának 2009. március 24-i üléséről

Jelen vannak:

Szavazati Joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
 3.  Dr. Ferencz Győző, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
 4.  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 5.  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 6.  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 7.  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Borbély Judit, intézetigazgató-helyettes
 3.  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 4.  Lénárt Zoltán, műszaki vezető

1. Az Intézeti Tanács szavaz a lejáró tanszékvezetői megbízásokra történt jelölésekről. Bollobás Enikő (Amerikanisztika Tanszék), Uwe Pohl (Angol Nyelvpedagógia Tanszék), Kontra Edit (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) vállalják a tanszékvezetői megbízatás meghosszabbítását, az Anglisztika Tanszék pedig Friedrich Juditot jelöli új tanszékvezetőként. Az IT egyhangú szavazással (7 igen, 0 nem szavazattal) támogatja mind a négy jelölt tanszékvezetői felterjesztését.

2. Frank Tibor tájékoztatja az IT tagjait, hogy a Kar PhD programjainak akkreditálása rendben megkezdődött. A bolognai rendszer szerinti PhD programok 2011-ben - az első MA képzés lezárultával - indulnak.

3. A tanári MA tanterveinek sürgős kidolgozásához Major Éva, a program koordinátora, felhatalmazást kér. Az IT nehezményezi a lehetetlenül rövid határidőt, és aggodalmának ad hangot, hogy ilyen feltételek mellett (rövid határidő, kapkodó módosítások, átgondolatlan részletek) sérülhet a program minősége. Az IT további részleteket kér, hogy felelősséggel tudjon állást foglalni.

4. Frank Tibor örömmel számol be arról, hogy az elmúlt őszi PhD konferencia kötetének szerkesztése nyárig befejeződik, így a kötet várhatóan ősszel megjelenik az Eötvös József Kiadónál.

5. A specilizációt végző BA hallgatók ETR-es jelentkezésének megkönnyítése érdekében Borbély Judit megteszi a szükséges lépéseket.

6. Kontra Edit, a Kari Tanács tagja, beszámol a Kari Tanácson elhangzottakról: a) az Egyetemi Könyvtár stratégiai elképzeléseiről; b) a regisztrációs hét változásáról a 2009/2010-es tanévtől; c) a BA szakdolgozat jegyével kapcsolatos - a BTK-ra állítólag nem vonatkozó - meglepő HKR szabályról. Utóbbival kapcsolatban Borbély Judit tájékozódik.

7. Az Intézeti Tanácsban a szabályok szerint a tanár/diák arány 2/3 - 1/3. Ennek érdekében még egy szavazati jogú tanár képviselőre van szükségünk. Frank Tibor javasolja, hogy az Intézet - az Intézeti Tanácsban jelenleg is részt vevő - Károly Krisztina egyetemi docenst, az Intézet tudományos igazgatóhelyettesét jelölje. A javaslatot az IT elfogadja, az intézeti szavazást a közeljövőben lebonyolítjuk.

8. A következő Intézeti Tanács 2009. április 28-én lesz; ezt megelőzően 2009. április 7-én tanszékvezetői értekezletet tartunk. Az Intézeti Tanács következő ülésének vendége Dezső Tamás dékán.

Dr. Borbély Judit   Lénárt Zoltán

Jegyzőkönyvvezető   a kiadmány hiteléül