Jegyzőkönyv

az Angol-Amerikai Intézet intézeti tanácsának

2009. február 24-i üléséről

Jelen vannak:

Szavazati Joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
 3.  Dr. Ferencz Győző, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
 4.  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 5.  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 6.  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 7.  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
 8.  Babics Anna, hallgatói képviselő
 9.  Juhász Adrienn, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Borbély Judit, intézetigazgató-helyettes
 3.  Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes
 4.  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 5.  Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 6.  Nagyváradi Szabina, hallgatói képviselő

1. Fájdalommal értesültünk róla, hogy egykori kollégánk, Peter Doherty 2009. február 18-án elhunyt. Koszorúmegváltásra a tanszéki titkárnők gyűjtik a hozzájárulásokat. Az összegyűlt összeget a DELP adja át Peter özvegyének, Enyedi Ágnesnek.

2. Frank Tibor örömmel tájékoztatja az IT-t, hogy a tanári MA-nk is zöld utat kapott. A három MA együttes létszáma várhatóan 100 fő lesz.

3. Károly Krisztina tájékoztatja az IT-t az MA kari kreditelismertetési rendszeréről, a felvételi kreditelismertetési bizottságok megalakulásáról. Az Intézetben külön bizottságok alakultak az angol, az amerikanisztika és a tanári MA-ra jelentkezők kreditjeinek értékelésére.

4. A következő félév órarendjének tervezéséhez szükséges az ősszel induló MA-k tanegységlistáinak összeállítása. Ez az MA-k programvezetőinek feladata. A felmerülő kérdéseket ezt követően tisztázzuk.

5. Frank Tibor javasolja, hogy az Intézet a félév során hívja meg a rektort és/vagy a dékánt, esetleg a dékánhelyettesekkel együtt, hiszen az MA-k indulása és egyéb nehézségek számos kérdést vetnek fel, amelyekkel kapcsolatban szeretnénk az egyetem illetve a kar elgondolásait megismerni.

6. A 2007. novemberében tartott intézeti konferencia (Az angol helyzete Magyarországon) kötete már nyomdában van. A kötet várhatóan májusban jelenik meg.

7. Elkészült a Kar Trefort-kert című magazinjának második száma, melynek témája a nyelv. Megjelenése a jövő hétre várható.

8. Esedékes a tanszékek és a Könyvtár irodaszer igényének összeállítása. Ezen kívül fel kell mérni az esetleges gépigényt is.

9. Frank Tibor arra kéri a tanszékvezetőket, állítsák össze lektoraik listáját, feltüntetve, hogy ki mióta dolgozik az egyes tanszékeken, és milyen keretből alkalmazza az egyetem.

10. Törkenczy Miklós felveti, hogy  BA szinten taníthat-e MA-n továbbtanuló hallgatónk, aki természetesen már rendelkezik BA diplomával. Az IT véleménye szerint az OM rendelet ezt lehetővé teszi, és a tehetséggondozás miatt fontosnak tartjuk.

11. FrankTibor tájékoztatja az IT-t, hogy Sóskuthy Márton pályázatának ügye még mindig nem zárult le. Ezzel kapcsolatban az IT nehezményezi, hogy a HÖK a mai napig nem válaszolt a bizottság elnökének, Dávidházi Péternek levelére. Kérjük Babics Anna segítségét.

12. Az Intézetben csütörtökön poster prezentáció látható. Kérjük a kollégákat, tájékoztassák hallgatóikat az eseményről.

13. A következő IT ülés 2009 március 24-én lesz. Ezt megelőzően, március 10-én tanszékvezetői értekezletet tartunk.

 

 

 

 

Borbély Judit                                Lénárt Zoltán

jegyzőkönyvvezető                    a kiadmány hiteléül