Jegyzőkönyv
az Angol-Amerikai Intézet intézeti tanácsának
2008. december 9-i üléséről

Jelen vannak

Szavazati joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
 2.  Dr. Ferencz Győző, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
 3.  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 4.  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 5.  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 6.  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
 7.  Juhász Adrienn, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Borbély Judit, intézetigazgató-helyettes
 3.  Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes
 4.  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 5.  Lénárt Zoltán, műszaki vezető

1. A Kartól intézetfejlesztésre kapott 3.000.000.-Ft felhasználására a tanszékek igényeinek figyelembe vételével a lista elkészült. A megrendelt gépek és eszközök még nem érkeztek meg.

2. Frank Tibor beszámol a 2008. november 14-i nyílt napról, melynek során az ősszel induló MA-król kapott felvilágosítást a nagyszámú érdeklődő. Az IT egyben arról is értesül, hogy a MAB a PPK által benyújtott angol tanári MA fellebbezését is elutasította, ezúttal az első elutasítástól teljesen eltérő indokok alapján. Manherz Károly segítségével megpróbálunk ideiglenes szakindítási engedélyt kapni, hogy a szak 2009 őszén elindulhasson. Eközben az angol tanári MA-t átdolgozzuk. Ennek felelőse továbbra is Major Éva, akinek a munkáját Uwe Pohl, Kontra Edit, Ferencz Győző, Törkenczy Miklós és Károly Krisztina segítik.

3. November során az Anglisztika Tanszék szervezésében Intézetünkben járt Martin Green ír nagykövet. Nagy örömünkre az érdekes rendezvényen sok hallgató vett részt.

4. A HÖK által szervezett pályázatra mindössze 5 tudományos dolgozat érkezett, melyeket az Intézet vezető oktatóiból alakult bizottság értékelt. A kisszámú pályázat alapján kérdéses, kellő tájékoztatást kaptak-e a hallgatók a pályázatról, továbbá ésszerűnek látszik ezen pályázat összekapcsolása a TDK-munkával.

5. Az IT tagjai tájékoztatást kapnak a Szakmódszertani Központ hivatalos megnyitásáról, ahol a résztvevők száma és aktivitása alapján komoly érdeklődést tapasztaltunk.

6. Az Ajtósi Dürer sorról átköltözött Self Access Laboratory számára, mely jelenleg a Germanisztikai Intézet területén helyezkedik el, új helyet kell találnunk. Lehetőségként felmerült az E épület - az épület kari kezelésbe kerülését és felújítását követően.

7. Frank Tibor örömmel számol be arról, hogy a 2007-ben rendezett "State of English" konferencia anyaga kiadásra kész. A kötetet a Tinta Kiadó adja ki. Az idei PhD Konferencia anyagát az Eötvös Kiadó jelenteti meg, a szerkesztési munka most indul.

8. Deák Nóra tájékoztatja az IT tagjait a Könyvtár ünnepi nyitvatartásáról, valamint kéri az Intézet oktatóit, hogy mindenki rendezze könyvtartozását.

9. Az Intézeti Tanács következő ülése: 2009. február 3.

Borbély Judit

jegyzőkönyvvezető

Lénárt Zoltán

a kiadvány hiteléül