Jegyzőkönyv
az Angol-Amerikai Intézet Intézeti Tanácsának
2008. november 11-i üléséről

Jelen vannak

Szavazati joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
 3.  Dr. Ferencz Győző, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
 4.  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 5.  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 6.  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 7.  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
 8.  Babics Anna, hallgatói képviselő
 9.  Juhász Adrienn, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Borbély Judit, intézetigazgató-helyettes
 3.  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 4.  Dr. Szabó Helga, a főiskolai képzés koordinátora
 5.  Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 6.  Szabó Éva, a BTK Szakmódszertani Központ intézeti képviselője

1. Az ülésen meghívott vendégként részt vevő Szabó Éva részletesen tájékoztatja az IT-t a júniusban megalakult kari Szakmódszertani Központ eddigi eredményeiről és további terveiről. A Központ helyettes vezetője Intézetünk munkatársa, Major Éva, az Intézetet Szabó Éva képviseli.  Frank Tibor hasznosnak tartaná, ha a Központban található 'Smartboard' -ok  használatáról bemutatót tartanának az Intézet érdeklődő munkatársai részére. Erre januárban kerülhetne sor.

2. Frank Tibor beszámol az MA jelentkezésekkel kapcsolatos első felmérések eredményeiről, melyek némi aggodalomra adnak okot. A november 14-i Nyílt Napon az Intézet megfelelően képviseli az Intézetben induló MA-kat, a tájékoztató anyagok szórólapokon és az intézeti honlapon is olvashatóak lesznek.

3. A Magyar Tudomány Ünnepe keretében az Intézet által szervezett PhD Konferencia november 13-14-én kerül megrendezésre. Számítunk a kollégák aktív közreműködésére.

4. Kontra Edit szóvá teszi, hogy véleménye szerint a Kari Tanácsban a HÖK nem képviseli kellő nyomatékkal a hallgatók érdekeit. Babics Anna továbbítja Nemes Lászlónak, a kari HÖK elnökének ezt a bírálatot.

5. Frank Tibor örömmel számol be róla, hogy Kormos Judit docensi pályázatát a hivatalos Közlönyben kiírták.

6. Benczes Réka nehezményezi, hogy idegen nyelven írt dolgozat esetén a habilitációs eljárás 200.000.-Ft, vagyis a normál összeg kétszerese. Az üggyel kapcsolatban az Intézet igyekszik megfelelő lépéseket tenni.

7. Törkenczy Miklós kifogásolja, hogy az Intézet számítógépének winchesterét saját pénzből kényszerült megvenni Szigetvári Péter, mivel a 8.000.-Ft kari kifizetésére eddig elutasító választ kaptunk. Ugyancsak saját pénzből vett az Angol Nyelvészeti Tanszék 4 új számítógépet.

8. Deák Nóra kezdeményezi, hogy az intézeti Könyvtár kapjon egy-egy példányt a  szakterületeinkre tartozó habilitációs dolgozatokból.

9. Ezenkívül tájékoztatja az IT-t az Egyetemi Könyvtár főigazgatójának beszámolójáról és további terveiről. Felveti továbbá annak átgondolását, engedélyezzük-e más egyetemek hallgatóinak a nálunk írt és tárolt szakdolgozatok megtekintését. A kérdéssel kapcsolatban javaslatot készít, melynek alapján az IT a közeljövőben szavaz.

10. A Könyvtár használata szempontjából ugyancsak problémát jelentenek a részképzősök. Az IT úgy határoz, hogy a részképzés keretében nálunk tanuló hallgatók csak helyben olvashatnak, de a Könyvtárból nem kölcsönözhetnek. Borbély Judit hivatalos listát kér a Tanulmányi Osztálytól a részképzős hallgatókról.

11. Nagy örömmel fogadtuk a Trefort-kert első számát. Frank Tibor szívesen látja az Intézet kollégáinak írásait a soron következő számokban.

12. A félév során az Intézeti Tanács még egy ülést tart, melynek időpontjáról rövidesen tájékoztatjuk az IT tagjait.

Borbély Judit

jegyzőkönyvvezető

Benczes Réka

a kiadvány hiteléül