Jegyzőkönyv 

az Angol-Amerikai Intézet Intézeti Tanácsának 

2008. szeptember 16-i üléséről 

Jelen vannak

Szavazati joggal:

Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.

Dr. Ferencz Győző, tanszékvezető, Anglisztika Tsz

Dr. Frank Tibor, intézetigazgató

Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.

Kőszeghy Anna, hallgatói képviselő

Dezse Balázs, hallgatói képviselő

Tanácskozási jogal:

Dr. Borbély Judit, intézetigazgató-helyettes

Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes

Deák Nóra, a Könyvtár vezetője

Dr. Benczes Réka, Kari Tanács tag

Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag

Dr. Szabó Helga, a főiskolai képzés koordinátora

1. Frank Tibor örömmel számol be arról, hogy Lénárt Zoltán egyetemi kitüntetésben részesült, amelyet szeptember végén ad át a Rektor. Az ünnepségre egyébként az egyetemi évnyitón, szeptember 5-én került volna sor, de ott egy idősebb professzor rosszul lett, s csak Lénárt Zoltán gyors és szakszerű beavatkozásának köszönheti életét. A kitüntetésből így valóságos hőstett lett, amiért mindenki nagyon hálás Zolinak.

2. Az Anglisztika Tanszéken két új főállású oktató kezdte meg munkáját. Emiatt az eddig a PhD hallgatók számára rendelkezésre álló szobát a doktoranduszok nem használhatják. Frank Tibor felkéri a tanszékvezetőket, mérjék fel, hogyan lehetne a szobaelosztáson úgy módosítani ( pl. egy szobában 2 kolléga helyett 3) annak érdekében, hogy egy tanári szobát a PhD hallgatók rendelkezésére tudjunk bocsátani. A javaslatokat október 1-ig kérjük. 

3. Október 15-ig kérjük azon PhD hallgatók nevét, akik a második félévben az egyes tanszékeken tanítani fognak. 

4. Az oktatók képviseletére az Intézeti Tanács szavazati jogú tagjának javasoljuk Benczes Rékát. Az Intézeti Tanács jelenlévő tagjai a javaslatot támogatják. A szavazás lebonyolításáról Frank Tibor és Borbély Judit gondoskodnak. 

5. Frank Tibor tájékoztatja az IT-t, hogy az Amerikanisztika Tanszék 433. helyiségében üzembe állt a gépterem. 

6. Az IT megtárgyalja és kisebb módosítással elfogadja Nádasdy Ádám javaslatát a vizsgahalasztás kérdésében. A végleges szöveget Borbély Judit megküldi az IT tagjainak végső jóváhagyásra. 

7. A "Zöld Kar" emlékeztetőt minden tanteremben el fogjuk helyezni. 

8. Frank Tibor nyomatékosan felkéri az Intézet minden munkatársát, hogy soron következő tudományos fokozatuk megszerzése érdekében folyamatosan tegyenek lépéseket. Ehhez az Intézet minden lehető segítséget megad.

9. A tanári MA-t a MAB egyelőre elutasította, amit a PPK megfellebbezett. Frank Tibor felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy újabb elutasítás esetén tanári állások kerülhetnek veszélybe az Intézetben. 

10. Törkenczy Miklós tájékoztatja az IT-t, hogy Szigetvári Péter számítógépének winchestere, melyről az intézeti honlap üzemel, rövidesen betelik. Frank Tibor felhatalmazza Szigetvári Pétert, hogy az új winchestert az Intézet költségére megvegye.

11. Az Angol Nyelvészeti Tanszéknek néhány új számítógépre van szüksége. Frank Tibor kéri az előzetes kalkuláció beterjesztését. 

12. Borbély Judit beszámol az Oktatási Bizottság legutóbbi üléséről, amelyen a BA szakzárásról tárgyaltak. Az Intézet teljes BA szakzárási anyaga rendben van, amit a Kar elismeréssel nyugtázott.

13. Kontra Edit javasolja, hogy a tavaszi félév elején szervezzünk a hallgatókkal közös rendezvényt a prezentációk témakörében. Piniel Katalin (DEAL) elkészíti a tervezetet. 

14. A 2008. november 13-14-én tartandó PhD-konferenciánkra több mint 30 előadó jelentkezett, a szervezés rendben zajlik. 

15. Bartalus Boglárka távozásával az Erasmus program koordinálása nem megoldott. Ezért az új intézeti titkárnő munkába állásáig Frank Tibor felkéri Varga Évát (DELP), hogy ezt a feladatot átmenetileg lássa el. 

16. 2008. szeptember 23-án 9.30-kor tanszékvezetői értekezletet tartunk. 

17. Az Intézeti Tanács következő ülése 2008. október 7-én lesz.

Dr. Károly Krisztina      Dr. Borbély Judit

az okmány hiteléül      jegyzőkönyvvezető