Jegyzőkönyv

az Angol-Amerikai Intézet Intézeti Tanácsának

2008. július 8-i üléséről

 

Jelen vannak:

 

 Szavazati joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor egyetemi tanár, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő egyetemi docens, tanszékvezető
  Amerikanisztika Tanszék
 3.  Dr. Ferencz Győző egyetemi docens, tanszékvezető
  Anglisztika Tanszék
 4.  Dr. Kontra Edit egyetemi docens, tanszékvezető
  Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 5.  Dr. Pohl, Uwe egyetemi docens, tanszékvezető
  Angol Nyelvpedagógiai Tanszék
 6.  Dr. Törkenczy Miklós egyetemi docens, tanszékvezető
  Angol Nyelvészeti Tanszék
 7.  oktatói képviselő (választás előtt)
 8.  Deák Nóra könyvtárvezető, nem-oktatói képviselő
 9.  Juhász Adrienn hallgatói képviselő
 10.  Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, egyetemi adjunktus, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Borbély Judit, egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes
 3.  Dr. Komáromy Zsolt, egyetemi adjunktus, Kari Tanács tag

 

 

 

1. Személyi ügyek

Frank Tibor tájékoztatja az IT-t, hogy Boreczky  Elemér szerződése 2008. nyarán lejár. Mivel 62. életévét betölti, és adjunktusi besorolásban van, sajnos nincs mód határozott idejű szerződésének meghosszabbítására, noha ezt az Intézet ismételten és nagy nyomatékkal kérte a Dékántól. Az így megüresedő státuszra az Angol Nyelvpedagógia Tanszék tanársegédi  besorolásban Révész Juditot javasolja, PhD disszertációja egy éven belül történő benyújtásának feltételével. Az IT a javaslatot megtárgyalja, majd egyhangúlag támogatja Révész Judit felterjesztését.

 

2. Tanulmányi ügyek

Az IT megbeszéli, majd jóváhagyja a tanszékvezetők által javasolt MA felvételi eljárást. Az Intézet felvételi javaslatát Borbély Judit továbbítja a tanulmányi dékánhelyettesnek és a Tanulmányi Osztálynak.

 

3. Tudományos ügyek

Frank Tibor beszámol az őszi (november 13-14.) PhD konferencia szervezéséről, a résztvevők számáról  (jelenleg 30 körül), valamint az eddigi támogatásokról (OM, Rektor).

 

4. Egyéb

a) Örömmel üdvözöljük Deák Nórát, aki visszaérkezett amerikai tanulmányútjáról. Az IT javasolja, hogy a Könyvtárban történő minden szerelést, javítást, felújítást, egyéb munkálatot írásban rögzítsenek, különös tekintettel a hő- és fényviszonyok nyári alakulására, szabályozására. 

b) Frank Tibor tájékoztatja az IT-t a Koreai Tanszék , a Kar 66. tanszékének megalakulásáról.

c) Ugyancsak tájékoztatást kapnak az IT tagjai a HÖK választásról, melynek eredményeként a HÖK vezetője Nemes László lett, az Intézet kari tanácsi képviselője pedig Nagyváradi Szabina. Korábbi HÖK-képviselőnk, Babics Anna továbbra is ellátja a HÖK képviseletét az IT-ben, szavazati joggal, Nagyváradi Szabina pedig tanácskozási joggal fog részt venni az üléseken.

d) Az Anglisztika Tanszék titkárnőjének munkába állásával Bartalus Boglárka újra intézeti/igazgatósági titkárnői feladatokat lát el. Frank Tibor megbízta egy naptár összeállításával, amelyben a tanévenként szokásosan várható feladatokat, eseményeket, tennivalókat rögzíti és az intézeti ügyvitelt ahhoz igazítja, aszerint jóelőre megszervezi. A naptár felkerül az Intézet seas3 honlapjára. Igy a kari és egyetemi teendők rendszerint elkésett, a határidő előtt pár nappal érkező közléséből adódó ügyintézési kapkodást remélhetőleg folyamatosan ki tudjuk küszöbölni.

e) Borbély Judit továbbítja a Kar kérését az összes intézet/tanszék angol nyelvű tanegységlistájának lektorálásával kapcsolatban. Az IT úgy látja, hogy a tanegységlistákat mindenképpen a szakterület művelőinek kell összeállítaniuk angolul is (még ha gyenge angolsággal is), hiszen a hivatalos szakterminológiát ők ismerik. Csak ezt követően, külön munkaszerződés és megfelelő díjazás ellenében lehetne felkérni egyik anyanyelvi lektorunkat erre a hatalmas, időigényes és folyamatos munkára.

Dr. Borbély Judit       Deák Nóra

tanulmányi igazgatóhelyettes      a jegyzőkönyv hiteléül

jegyzőkönyv-vezető