Jegyzőkönyv

az Angol-Amerikai Intézet

Intézeti Tanácsának 2008. június 17-i üléséről

 

 Jelen vannak:

 

 Szavazati joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor egyetemi tanár, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő egyetemi docens, tanszékvezető
  Amerikanisztika Tanszék
 3.  Dr. Ferencz Győző egyetemi docens, tanszékvezető
  Anglisztika Tanszék
 4.  Dr. Kontra Edit egyetemi docens, tanszékvezető
  Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 5.  Dr. Pohl, Uwe egyetemi docens, tanszékvezető
  Angol Nyelvpedagógiai Tanszék
 6.  Dr. Törkenczy Miklós egyetemi docens, tanszékvezető
  Angol Nyelvészeti Tanszék
 7.  oktatói képviselő (választás előtt)
 8.  Deák Nóra könyvtárvezető, nem-oktatói képviselő
  (helyette Kutasi Zsuzsanna)
 9.  Babics Anna hallgatói képviselő
 10.  Juhász Adrienn hallgatói képviselő
 11.  Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, egyetemi adjunktus, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Borbély Judit, egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes
 3.  Dr. Károly Krisztina, egyetemi docens, tudományos igazgatóhelyettes
 4.  Dr. Komáromy Zsolt, egyetemi adjunktus, Kari Tanács tag
 5.  Lénárt Zoltán műszaki vezető
 6.  Szabó Helga főiskolai adjunktus, a volt főiskolai képzés koordinátora

  1. Személyi ügyek:

a) Frank Tibor tájékoztatja az IT-t, hogy hosszú idő után sikerült az Anglisztika Tanszék tanszéki titkárnői státuszát visszaszerezni és (Dávid Beatrix-szel) újra betölteni, valamint az Angol Nyelvpedagógia Tanszék két oktatójának (Szabó Éva és Szabó Helga) nyár végén lejáró főiskolai szerződését egyetemi állássá alakítani. Szabó Éva PhD védésére július 4-én kerül sor, míg Szabó Helga most tesz szigorlatot és egy év múlva nyújtja be disszertációját.

b)  Az Intézet megkapta a Dékán által tavaly megigért három új státuszt, amelyek a tavaly nyári hárommal együtt az elvesztett főiskolai álláshelyeket kompenzálják. Az Intézeti Tanács megvitatja a három új státusz tanszékek közötti elosztását, majd egyhangúlag megszavazza az alábbi tanszéki jelölteket:

  

    Czigányik Zsolt (Anglisztika Tanszék)

    Pásztorné Pikli Natália (Anglisztika Tanszék)

    Edwards Melinda (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék). 

 c) Az Intézeti Tanács ősszel visszatér az állások tanszékeink közötti elosztásának alapelveire, valamint indítványozza a Karnak a tanársegédi és adjunktusi állások -- a felső kategóriákhoz hasonlóan -- pályázati úton történő jövőbeni betöltését.  

 

2. Tanulmányi ügyek:

a) Frank Tibor örömmel tájékoztatja az IT-t, hogy a MAB akkreditálta az Intézet mindkét MA-ját. Így az Angol nyelv és irodalom valamint az Amerikanisztika MA 2009. szeptemberében indulhat.

b) Borbély Judit beszámol az oktatási bizottság múlt heti üléséről.

c) Borbély Judit vezetésével a tanszékvezetők június 23-án (hétfőn) összeülnek, hogy kidolgozzák az MA felvételit, amely intézeti hatáskör. A kari határidő június 30.

 

3. Tudományos ügyek:

Frank Tibor és Károly Krisztina beszámol az őszi tudományos konferenciáról, melyre az akadémiai  "Tudomány Ünnepe" keretében,  november 13-14-én kerül sor.  A konferencián ezúttal a PhD hallgatók adnak számot kutatómunkájukról. Eddig mintegy 30 fő jelezte részvételi szándékát.

 

4. Könyvtár

Frank Tibor tájékoztatja az IT-t az intézeti könyvtárak központosításával kapcsolatos tervekről. Az IT egyhangúlag kifejezi véleményét, hogy az Angol-Amerikai Intézet könyvtárát továbbra is saját kezelésben kívánjuk tartani.

 

5. Infrastruktúra

A 414. sz. terem nem bizonyult alkalmasnak a tervezett kettéosztásra, ezért a 315. terem kettéosztására kerül sor, amihez a Kar hozzájárult. A fal megépítése a jelenlegi tervek szerint szeptemberre befejeződik.

 

6. Az Intézet tanévzáró értekezletére június 17-én,  délután kerül sor. A tanévzárón kiosztjuk az "Outstanding Thesis Award" és az "Outstanding Teaching Practice" emléklapokat, majd Péter Ágnes professzor és munkatársai bemutatják az elnyert OTKA pályázat keretében megkezdett munkát a brit irodalom magyarországi recepciójáról. Végezetül Frank Tibor, Borbély Judit, Károly Krisztina és Lénárt Zoltán összegzik az elmúlt tanév eseményeit, az elért eredményeket, valamint az új tanévben várható feladatokat.

 

  

Dr. Borbély Judit       Lénárt Zoltán

intézetigazgató-helyettes      a jegyzőkönyv hiteléül

jegyzőkönyv-vezető