Jegyzőkönyv az Angol-Amerikai Intézet Intézeti Tanácsának 2008. április 29-i üléséről

 

 

Jelen vannak:

 

Szavazati joggal:

 1.  Dr. Frank Tibor egyetemi tanár, intézetigazgató
 2.  Dr. Bollobás Enikő egyetemi docens, tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék
 3.  Dr. Ferencz Győző egyetemi docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék
 4.  Dr. Kontra Edit egyetemi docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 5.  Dr. Pohl, Uwe egyetemi docens, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék
 6.  Dr. Törkenczy Miklós egyetemi docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék
 7.  Deák Nóra könyvtárvezető, nem-oktatói képviselő, (helyette Kutasi Zsuzsanna)
 8.  Juhász Adrienn hallgatói képviselő
 9.  Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1.  Dr. Benczes Réka, egyetemi adjunktus, Kari Tanács tag
 2.  Dr. Borbély Judit, egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes
 3.  Dr. Károly Krisztina, egyetemi docens, tudományos igazgatóhelyettes
 4.  Lénárt Zoltán műszaki vezető

 

 

1. Személyi ügyek

Frank Tibor tájékoztatja az Intézeti Tanácsot a folyamatban lévő ügyek állásáról:

a) Az Anglisztika Tanszék várhatóan június 1-től újra titkárnőt kap.

b) A Könyvtár két megüresedett státuszának (1 raktáros, 1 szakképzett könyvtáros) meghirdetése illetve pályáztatása megtörtént, a raktáros kiválasztása már zajlik.  Az igazgató felkéri Lénárt Zoltánt, hogy segítsen Kutasi Zsuzsa mb. könyvtárvezetőnek ebben a munkában.

c) Az ígért 3 új tanári státusz ügyében jelenleg nincs előrehaladás.

d) A Kellner ösztöndíj keretében az Amerikanisztika Tanszék, illetve a Bölcsészkar 

7 hallgatót választott ki. Kellner Pált hosszú évek óta nyújtott kiemelkedő támogatása elismeréseképpen Frank Tibor felterjesztette egyetemi szenátusi éremre.

e) Az Amerikanisztika Tanszék a következő tanévtől új lektort alkalmaz.

f) Boreczky  Elemér (DELP) szerződését remélhetően sikerül egy évvel meghosszabbítani.

 

2. Tanulmányi ügyek:

a) A BA-k felülvizsgálata megkezdődött. Frank Tibor a tanszékvezetők véleményét/javaslatait/megjegyzéseit kéri írásban.

b) A BA szakdolgozati témák listáját minden tanszék megküldi Borbély Juditnak, hogy azok összesítve felkerüljenek az Intézet honlapjára. A témalistákat minden tanszék írásban is hozzáférhetővé teszi a hallgatók részére.

c) Minden tanszéktől kérjük a javaslatokat az idei Outstanding Thesis Award-ra. Az okleveleket a júniusra tervezett  évzárón fogjuk átadni.

d) Az őszi órarend mellett a PhD órák tanegységlistáinak is fel kell kerülniük az ETR-re, mivel ősztöl a PhD hallgatók is az ETR-en keresztül jelentkeznek az órákra.

e) A 2008/2009. tanévben a tavalyi évhez hasonlóan mintegy 300 elsőéves hallgatót kap az Angol-Amerikai Intézet. 

f) Az MA-k akkreditálása még zajlik. Örömmel értesültünk arról, hogy az Amerikanisztika MA-t a MAB már elfogadta.

g) Május 9-én Pázmány-nap lesz.  Az igazgató ismerteti az ünnepi programot.

h) Mivel a tavaszi félévben számos tanítási nap kiesett (ünnepnapok és BKV sztrájkok miatt), szükség esetén az első héten indokolt pótórákat tartani.

i) Az MA felvételi kidolgozását megkezdtük. Borbély Judit tájékoztatást kér a Kartól, számíthatunk-e a Tanulmányi Hivatalra a felvételik adminisztratív feladatainak lebonyolításában.

 

3. Tudományos ügyek

a) A Magyar Tudomány Ünnepe keretében az őszi félévben  (2008. novemberében) PhD-s konferenciát szervezünk, amelyen a  jelenlegi tervek szerint minden PhD programot 3-3 fő képvisel. A konferencia meghirdetését követően várjuk a PhD hallgatók jelentkezését.

b) Az Anglisztika Tanszék e félévben elindította "Work in Progress" című  szakmai vitasorozatát.

c) Bollobás Enikő irányításával folytatódik a "Min dolgozik Tanár Úr/Tanárnő?" című  intézeti sorozat, május 20-án Federmayer Éva lesz a beszélgetőtársés

d) Elkezdjük az "Intézeti műhelyviták" sorozatot is, Péter Ágnes professzor OTKA-nyertes munkacsoportjának bemutatkozásával, júniusban. .

 

4. Infrastruktúra

a) A 414. terem kettéosztását Frank Tibor és Borbély Judit egyeztette a Germanisztikai Intézettel. Knipf Erzsébet intézetigazgató beleegyezett, hogy a leválasztás után az eddig közös terem az Angol-Amerikai Intézet kizárólagos használatában legyen. Frank Tibor felkéri Kontra Editet, hogy közvetlenül is kérje javaslatához a Dékán támogatását.

b) Az Anglisztika Tanszéknek sikerült mintegy 20 használt számítógépet kapni a Jogi Kartól. Lénárt Zoltán megkezdte a számítógépek ellenőrzését és javítását. Véleménye szerint általában két gépből lehet egy jól működő gépet összerakni. Az elkészült számítógépekből elsősorban az Anglisztika Tanszék kap, valamint néhányat az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék.

 

5. A HÖK június 12-én délután 4 órakor tartandó rendezvényére az Intézet minden munkatársát szeretettel várják. A meghívót szétküldik a seas-all címen, valamint megküldik Szigetvári Péternek, hogy bekerüljön a SEAS honlap naptárába is.

 

6. A jelen félévben további Intézeti Tanács ülést egyelőre nem tervezünk. Az MA felvételi kidolgozását követően és további felmerülő kérdések esetén azonban rendkívüli ülést hívunk össze.

Dr. Borbély Judit Lénárt Zoltán

Igazgatóhelyettes műszaki vezető

jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv hiteléül