Jegyzőkönyv

az ELTE Angol-Amerikai Intézet

Intézeti Tanácsának

2008. április 1-i üléséről

  

Jelen vannak:

 

Szavazati joggal:

Dr. Frank Tibor egyetemi tanár, intézetigazgató

Dr. Pohl, Uwe egyetemi docens, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógia Tanszék

Dr. Ferencz Győző egyetemi docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék

Dr. Kontra Edit egyetemi docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Dr. Törkenczy Miklós egyetemi docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék

Deák Nóra könyvtárvezető, nem oktatói képviselő helyett Kutasi Zsuzsanna

Babics Anna hallgatói képviselő

Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

Dezse Balázs hallgatói képviselő

Juhász Adrienn hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr. Benczes Réka egyetemi adjunktus, Kari Tanács tag

Dr. Borbély Judit egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes

Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, tudományos igazgatóhelyettes

Lénárt Zoltán műszaki vezető

Dr. Szabó Helga főiskolai adjunktus, a volt főiskolai képzés koordinátora

1. Frank Tibor üdvözli Benczes Rékát, aki a Kari Tanács tagjaként újonnan csatlakozott az IT-hez. Az Intézet másik új Kari Tanács-tagja, Komáromy Zsolt ebben a félévben nem tud az IT üléseken részt venni, mivel az adott időpontban órája van.

2. Az IT-tagságáról lemondott Marosán Lajos helyett az oktatók képviseletében új, szavazati joggal rendelkező tagot kell választanunk. Egy héten belül kérünk javaslatokat - leginkább a fiatal oktatók köréből. A jelöltlista összeállítását követően kerül sor a szavazásra, melyről az Intézet minden oktatóját értesíteni fogjuk.

3. Frank Tibor összefoglalja a március 18-i dékáni látogatás tapasztalatait valamint tájékoztatja az IT-t, hogy az összoktatói értekezleten felvetett problémákat írásban is átadja a dékán úrnak. Egyben összegzi a dékánnal közös kari erőfeszítések eddigi eredményeit: Alumnus Társaság létrehozása, "Trefort-kert" címmel ősztől induló kari magazin, a Gólyavári Esték című programsorozat újraindítása. A beszámolót a dékáni látogatáson elhangzottak és tapasztaltak vitája követi. 

4. Babics Anna ismerteti a mintegy 110 főnyi BA hallgató körében végzett SEAS+HÖK kérdőíves felmérés eredményeit, tanulságait. Az összesített adatokat, észrevételeket az IT minden tagja megkapja, valamint tájékoztatásul a Dékán Úrnak is megküldjük.

5. A BA specializációk keretében kísérleti jelleggel tervezett 50 kredites programcsomagok kidolgozására Frank Tibor felkéri Károly Krisztinát (English in the EU) és Kontra Editet (English in the Media).

6. Az MA képzéssel kapcsolatban felmerült számos kérdés tisztázása érdekében 2008. április 10-én este 6-tól tájékoztatót tartunk  a szakfelelősök (Kállay Géza, Kövecses Zoltán, Major Éva), Borbély Judit és a HÖK képviselők közreműködésével. A megbeszélés helyszíne: Gólyavár, A-terem.

6. A kifutó főiskolai képzésnek a 030/a teremre már csak heti mintegy 1,5 napra lesz szüksége, így a fennmaradó 3,5 napot a következő félévre szétosztjuk az Anglisztika, az Angol Alkalmazott Nyelvészet és az Angol Nyelvpedagógia Tanszék között. Az elosztásról minden félévben az aktuális igények szerint döntünk.

7. Frank Tibor beszámol az ausztrál és a kanadai nagykövet Intézetünkben tett látogatásáról. Mindketten hangsúlyozták Intézetünk kiemelkedő szerepét nemzeti kultúrájuk ápolása terén és eszmei, valamint (lehetőség szerint) konkrét támogatásukról biztosították az Intézetet.

8. A Kellner-ösztöndíjasok kiválasztása, melyen a közel két évtizedes szokásoknak megfelelően a Kellner-család is aktívan részt vesz, jelenleg zajlik. Kellner Pál és családja eddig 6 millió dollár értékben több mint 100 diákunk egy-egy éves tanulmányútját támogatta.

9. A Tigrában történő fénymásolási lehetőség nélkülözhetetlenségének bizonyítására minden tanszék összesíti, hogy egy félévben - a vizsgákat is beleszámítva - kb. hány másolatra van szüksége. A várhatóan tetemes mennyiségű anyagot az intézeti/tanszéki, többségükben végórájukat élő fénymásológépeken nem tudjuk elkészíteni.

10. A várt státuszok ügyében új fejlemény nincs. Ahogy lehetőség nyílik a Dékán Úr által ígért három új státusz betöltésére, a tanszékek közötti elosztást újra egyeztetjük. Az Anglisztika Tanszék dékáni igéret szerint külön státuszt kap az évek óta hiányzó tanszéki titkárnő i poszt betöltésére. Az Anglisztika Tanszék a jövő heti tanszéki értekezleten dönt a titkárnő személyéről.

11. A folyamatosan felmerülő újabb és újabb  üzemeltetési kérdések és problémák tisztázása érdekében, továbbá hogy friss tájékoztatást kapjunk a Kar gazdasági helyzetéről valamint a várható jövőről, a Gazdasági  Főigazgató asszonyt a közeljövőben meg fogjuk hívni kibővített Intézeti Tanács-ülésre.

12. A következő IT 2008. április 29-én lesz. Ezt megelőzően április 15-én tanszékvezetői értekezletet tartunk.

 

Dr. Borbély Judit Lénárt Zoltán

jegyzőkönyvvezető műszaki vezető

 a jegyzőkönyv hiteléül