Jegyzőkönyv

az Angol-Amerikai Intézet Intézeti Tanácsának

2008. március 4-i üléséről


Jelen vannak:


Szavazati joggal:


 1. Dr. Frank Tibor, egy. tanár, intézetigazgató

 2. Dr.Bollobás Enikő, egy. tanár, tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék

 3. Dr. Pohl, Uwe, egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék

 4. Dr. Ferencz Győző, egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék

 5. Dr. Kontra Edit, egy. docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

 6. Dr. Törkenczy Miklós helyett: Dr. Szigetvári Péter, egy. docens, Angol Nyelvészeti Tanszék

 7. Deák Nóra könyvtárvezető helyett Kutasi Zsuzsanna

 8. Babics Anna hallgatói képviselő

 9. Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

 10. Juhász Adrienn hallgatói képviselő


Tanácskozási joggal:


Dr Borbély Judit, egy. adj., intézetigazgató-helyettes

Dr. Károly Krisztina, egy. doc., tudományos igazgatóhelyettes

Lénárt Zoltán, műszaki vezető

Szabó Helga, főisk. adj., a volt főiskolai képzés koordinátora


 1. Frank Tibor tájékoztatja az IT-t Dezső Tamás dékán várható látogatásáról és tájékoztatójáról, melyre a tervek szerint 2008. március 18-án kerül sor.  Ebből az alkalomból összoktatói értekezletet tartunk 14.30-tól. A pontos helyet időben közöljük.

 2. A kapacitásakkreditáció keretében szükséges a megbízott oktatói névsor ellenőrzése, mely a nem főállású oktatókra vonatkozik. Ennek leadása a mai napon esedékes. Az adott szerződések elkészítésének határideje (elektronikus és nyomtatott formában) a hét vége.

 3. Marosán Lajos lemondott IT-tagságáról. Az IT köszönetet mond munkájáért. Az oktatókat szavazati joggal képviselő új IT-tagot a dékáni látogatás alkalmából sorra kerülő összoktatói értekezleten választjuk meg. Kérjük a tanszékek javaslatait a jelölt személyére.

 4. A BA eddigi tapasztalataira vonatkozó hallgatói felmérés - némi bonyodalmat és csúszást követően - rendben zajlik. Frank Tibor a HÖK-öt arra kéri, segítsenek a válaszok értékelésében.

 5. Frank Tibor tájékoztatja a jelenlévőket az alábbiakról: 

 1. Kormos Judit docensi kinevezése várhatóan a félév végén történik meg;

 2. további megbeszélések tárgya a Kar vezetése által tavaly megígért három új oktatói státusz;

 3. valamint az Anglisztika Tanszék titkárnőjének státusza.

 1. Részben ezzel összefüggésben az IT felveti, hogy egy hasonló összoktatói értekezletre érdemes lenne meghívni az ELTE gazdasági főigazgatóját, hogy pontos képet kapjunk a Kar helyzetéről és az Intézet lehetőségeiről.

 2. Károly Krisztina tájékoztatja az IT tagjait, hogy a rendkívül komoly munkával összeállított, mintegy 80 oldalas pályázati anyag jelenleg "parkolópályán" van. Frank Tibor és Károly Krisztina levélben kérte Sonkoly Gábor tudományos dékánhelyettest, hogy a Kar ne csak kérje, de vegye is komolyan és maximálisan támogassa az Intézet pályázatát.

 3. A fénymásológépek három tanszéken is elromlottak. Ezek javítását a Kar finanszírozza, viszont fontolgatja a Tigrával kötött szerződés felmondását. Kérjük a HÖK támogatását is a szerződés megőrzése érdekében, ellenkező esetben a segédanyagok másolása teljesen ellehetetlenül, ami jelentősen megnehezíti a tanárok és a diákok munkáját egyaránt.

 4. A javított Anglisztika és Amerikanisztika MA anyagokat beküldtük. Várjuk a MAB döntését.

 5. Frank Tibor tájékoztatja az IT tagjait a tanszékvezetői értekezleteken már megbeszélt javaslatáról, melynek értelmében kísérleti jelleggel, a gyakorlatiasabb kimenetel érdekében, a specializációs kurzusok között két tantárgycsomagot is meghirdetünk, melyekben lehetőség szerint minden tanszék ajánl órákat. A két csomag: a) English in the EU; b) English in the Media.

 6. Az Intézet tudományos profiljának erősítése céljából Bollobás Enikő folytatja nagysikerű "Min dolgozik Tanár Úr/Tanárnő?" című sorozatát, mely a költözés miatt tavaly megszakadt. A beszélgetésekre félévenként két alkalommal kerül sor. A köztes hónapokban "Műhelyeink" címmel a tanszékek számolnak be az aktuális tudományos munkákról.

 7. A hallgatói tudományos munka ösztönzése érdekében a tanszékvezetőket arra kérjük, tegyenek javaslatot az Intézeti TDK-felelős személyére.

 8. A novemberi "A tudomány ünnepé"-re hasznos lenne ismét egy rendezvénnyel készülnünk. Ennek középpontja ezúttal lehetne egy részterület, egy tanszék vagy egy műhely.

 9. Az épületben még mindig található hibák listáját Lénárt Zoltánnak kell a héten összegyűjtenie. Ennek kapcsán Frank Tibor tájékoztatja az IT-t, hogy a mosdókban a kézszárítás lehetőségének megteremtése érdekében ki fogja hívni az ÁNTSZ-t.

 10. Babics Anna, HÖK képviselő, beszámol az alábbiakról:

 1. a március 9-i szavazással kapcsolatban a HÖOK plakátokat helyezett el az épületekben;

 2. az Erasmus-pályázatok ajánlott értékelési pontrendszere elkészült;

 3. március 10-én a HÖK a Könyvtár-klubban Ír estet rendez, melyre mindenkit szeretettel meghívnak.

 1. Frank Tibor bejelenti, hogy a következő hetekben az ausztrál és a kanadai nagykövet látogatást tesz az Intézetben.

 2. A következő IT ülés április 1-én lesz, ezt megelőzően március 18-án tanszékvezetői értekezletet tartunk.


Dr. Borbély Judit Lénárt Zoltán

a jegyzőkönyv-vezető a jegyzőkönyv hiteléül