Jegyzőkönyv

az ELTE Angol-Amerikai Intézet

Intézeti Tanácsának üléséről

2008. február 5.

Jelen vannak:

Szavazati joggal:

1. Dr. Frank Tibor, egy. tanár, intézetigazgató

2. Dr. Pohl, Uwe, egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék

3. Dr. Ferencz Győző, egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék

4. Dr. Kontra Edit, egy. docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

5. Dr. Törkenczy Miklós, egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék

6. Dr. Marosán Lajos, egy. docens, Kari Tanács tag

7. Deák Nóra, könyvtárvezető helyett Kutasi Zsuzsanna

8. Babics Anna hallgatói képviselő

9. Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

10. Dezse Balázs hallgatói képviselő

11. Juhász Adrienn hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr Borbély Judit, egy. adj., intézetigazgató-helyettes

Dr. Károly Krisztina, egy. doc., tudományos igazgatóhelyettes

Lénárt Zoltán, műszaki vezető

Szabó Helga, főisk. adj., a volt főiskolai képzés koordinátora

 1.  A Kari Tanács új tagjainak, a választott intézeti képviselőknek jelölőgyűlése 2008. február 5-én, kedden 12-kor lesz a Kari Tanácsteremben, majd 14.00-17.00-ig az F épület Buzágh termében lehet szavazni. Mindenki részvételére számítunk.
 2.  Frank Tibor örömmel tájékoztatja az IT-t, hogy az Anglisztika Tanszék - hosszú évek után - a Dékán igérete szerint várhatóan idén visszakapja titkárnői státuszát. Ezzel vissza fog állni a titkárnők közötti munkamegosztás régi rendszere: a titkárnők elsősorban a tanszékek munkáját segítik, de közös, intézeti feladatokat is ellátnak. A teremügyek például továbbra is Hanzséros Mária, a szakdolgozatok Bartalus Boglárka kezében maradnak.
 3.  A mintegy 20.000 tételből álló tanegység-táblázat ellenőrzése megtörtént. Frank Tibor köszönetet mond a hatalmas nyilvántartási munkálatban résztvevő minden aktív tanszéki és intézeti közreműködőnek, különösen Borbély Juditnak a párhuzamosan végzett, egyéb nyilvántartási munkálatokért.
 4.  Az Erasmus programban felajánlható kurzusaink közé egyelőre 100-at válogattunk be. A munkát Károly Krisztina igazgatóhelyettes irányította igen alaposan, részt vett benne Furka Ildikó és Frank Tibor. Ennek a munkálatnak kapcsán kitűnt, hogy a kurzusleírások nagyon egyenetlenek. A kurzusleírások jövőbeni egységesítésének szempontjait Borbély Judit és Frank Tibor dolgozzák ki.
 5.  A Tanács Kontra Edit tanszékvezető javaslata nyomán kifejezte igényét az egyes szakokat, azok követelményeit tömören leíró füzetre (az egykori „Baglyos könyvek” mintájára).
 6.  Konkrét esetek kapcsán az intézetigazgató felveti, hogy a devizás külföldi hallgatók felvételét a Karnak megnyugtatóan szabályoznia kell. A jelenlegi rögtönzés-sorozat szakmailag és szervezésileg elfogadhatatlan. Ez ügyben levelet intézett Biró József kari felelőshöz.
 7.  A közeljövőben várható Dezső Tamás dékán látogatása az Intézetben, ahol tájékoztatót tart a kari költségvetésről és más kari kérdésekről. Erre lehetőség szerint egy kedd délután kerülhetne sor.
 8.  Borbély Judit igazgatóhelyettes beszámol a Karon 2008. január 25-én szervezett nyílt napról. Az anglisztika alapszak általa tartott tájékoztatóját élénk érdeklődés kísérte, két időpontban nagyon sok középiskolás diák jelent meg.
 9.  Az Intézeti Tanács tárgyalta a tanszékek most esedékes kitüntetési javaslatait.
 10.  A Tanács megvitatta az előfeltételek következetes érvényesítésének lehetőségét.

 1.  Sikeres pályázatok:
 2.  Péter Ágnes egyetemi tanár s több munkatársa mintegy 18 millió forintot nyert OTKA pályázatával;
 3.  az Amerikanisztika Tanszék megkapta a szakképzési hozzájárulás formájában elnyert kétszer egymillió forintot;
 4.  jelenleg zajlik a Leonardo pályázat, melynek beadási határideje március 15.;
 5.  beadás előtt áll Kállay Géza és munkatársainak OTKA-pályázata.
 6.  Frank Tibor javaslatot tesz az intézeti professzorok tanácsának létrehozására. A testületnek véleményező, tanácsadó szerepe lesz.
 7.  Hamarosan újbóli beadásra kerül az anglisztika MA szak terve, az új szakfelelős Kállay Géza egyetemi tanár.
 8.  A BA képzés eredményeinek és problémáinak feltérképezésére Frank Tibor december közepén megtervezett és körbeküldött kérdőívét Babics Anna HÖK képviselővel véglegesíti, a Tanács tagjai ezt a változatot kiegészítik. A kérdőívet a másodéves BA hallgatók töltik ki február elején. A felvetett problémák, kérdések összegzése után tájékoztatjuk Borsodi Csaba oktatási dékánhelyettest és Taskó Mihálynét, a Tanulmányi Hivatal vezetőjét.
 9.  Az intézetigazgató a megoldandó problémák között említi az előadások látogatottságát, valamint a szakdolgozatok romló színvonalát. Ezekről - továbbbá a már korábban érintett plágiumveszélyről - az Intézeti Tanács a továbbiakban részletesen beszélni fog és módosítási javaslatokat tesz a tanulmányi és vizsgaszabályzathoz.
 10.  Az IT következő ülése: 2008. március 4. Ezt megelőzően február 19-én tanszékvezetői értekezletet tartunk.

Dr. Borbély Judit      Dr. Kontra Edit

jegyzőkönyv-vezető      a jegyzőkönyv hiteléül