Jegyzőkönyv

az Intézeti Tanács 2007. december 4-i ülésérőlJelen vannak:


Szavazati joggal:


1. Dr. Frank Tibor

egy. tanár, intézetigazgató


2. Dr. Pohl,. Uwe

egy. docens, tanszékvezető

Angol Nyelvpedagógiai Tanszék


3. Dr. Ferencz Győző

egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék


4. Dr. Kontra Edit

egy. docens, tanszékvezető

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék


5. Dr. Törkenczy Miklós

egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék


6. Dr. Marosán Lajos egy. docens, Kari Tanács tag


7. Deák Nóra könyvtárvezető helyett Kutasi Zsuzsanna


8. Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

9. Juhász Adrienn hallgatói képviselő


Tanácskozási joggal:


Dr Borbély Judit

egy. adj., intézetigazgató-helyettes


Dr. Károly Krisztina

egy. doc., tudományos igazgatóhelyettes


Lénárt Zoltán műszaki vezető


Szabó Helga

főisk. adj., a volt főiskolai képzés koordinátora 1. Az IT megvitatja és egyhangú szavazással elfogadja az egyetemi és kari változások értelmében módosított SzMSz-t, amely tükrözi valamennyi befutott intézeti javaslatot. A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

 2. Ferencz Győző előterjesztése alapján az IT megtárgyalja az esélyegyenlőség kari helyzetét. Frank Tibor javasolja, hogy a Kari Esélyegyenlőségi bizottságnak legyen tagja egy további HÖK képviselő is.

 3. Frank Tibor beszámol „Az angol helyzete Magyarországon” című konferencia sikeréről és tapasztalatairól. Megköszöni Károly Krisztina igazgatóhelyettes odaadó szervező munkáját, és mindazok segítségét, akik vele együtt a konferencia szervezéséhez nagy segítséget nyújtottak (Hargitai Márta, Kormos Judit, Törkenczy Miklós, illetve Babics Anna, Bánóczky György, Eitler Tamás, Lénárt Zoltán, Tamási J. Gergely). Javasolja, hogy az Intézet éves rendszerességgel tartson hasonló tudományos rendezvényt, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében, esetleg minden évben egy másik tanszék szervezésében. Uwe Pohl felveti egy előzetes tájékozódó körkérdés hasznosságát.

 4. Frank Tibor tájékoztatja az IT-t, hogy Kormos Judit egyetemi docensi pályázatának kiírása folyamatban van.

 5. Frank Tibor és Borbély Judit beszámolnak arról, hogy a 2008. tavaszi félév teremgondjai csaknem kivétel nélkül megoldódtak.

 6. A HÖK képviselői mindenkit szeretettel meghívnak a 2007. december 7-én délután 3-tól a IV. emeleti zsibongóban tartandó Christmas Party-ra.

 7. Az IT megszavazza a DEAL tanegységlista módosítását. Ennek értelmében a

 1. BBN-ANG-104,108 Academic Skills I, II magyar neve Tudományos íráskészség I, II;

 2. BBN-ANG-206 neve Advanced Writing Skills – Haladó íráskészség;

 3. BBN-ANG-206 Advanced Writing Skills – Haladó íráskészség 5-6. félév

 4. BBN-ANG-261 Applied Linguistics – Alkalmazott nyelvészet 5-6. félév;

 5. BBN-ANG-262 Applied Linguistics – Alkalmazott nyelvészet 5-6. félév.

 1. A következő intézeti tanácsülés 2008. február 5-én lesz. Ezt megelőzően – 2008. január 29-én – tanszékvezetői értekezletet tartunk.Dr. Borbély Judit Dr. Károly Krisztina

jegyzőkönyv-vezető a jegyzőkönyv hiteléül