Jegyzőkönyv

az Intézeti Tanács 2007.november 6-i ülésérőlJelen vannak:


Szavazati joggal:


1. Dr. Frank Tibor

egy. tanár, intézetigazgató


2. Dr. Magyarics Tamás helyett Dr. Kövecses Zoltán egy. tanár

egy. docens, mb. tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék


3. Dr. Pohl,. Uwe

egy. docens, tanszékvezető

Angol Nyelvpedagógiai Tanszék


4. Dr. Ferencz Győző

egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék


5. Dr. Kontra Edit

egy. docens, tanszékvezető

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék


6. Dr. Törkenczy Miklós

egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék


7. Dr. Marosán Lajos egy. docens, Kari Tanács tag


8. Deák Nóra könyvtárvezető helyett Kutasi Zsuzsanna


9. Babics Anna hallgatói képviselő

10. Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

11. Dezse Balázs hallgatói képviselő helyett Bohus András

12. Juhász Adrienn hallgatói képviselő


Tanácskozási joggal:


Dr Borbély Judit

egy. adj., intézetigazgató-helyettes


Dr. Károly Krisztina

egy. doc., tudományos igazgatóhelyettes


Lénárt Zoltán műszaki vezető


Szabó Helga

főisk. adj., a volt főiskolai képzés koordinátora


Meghívott vendég:


Korbai Hajnal BTK Pályázati Iroda stratégiai referens

Forgács József műszaki ellenőr  1. Frank Tibor beszámol a legutóbbi eredményes pályázatokról és további aktív pályázási közreműködést kér az Intézet munkatársaitól. Korbai Hajnal, a Kar pályázati irodájának stratégiai referense, tájékoztatja az IT-t a jelenlegi helyzetről és a Kar tervezett lépéseiről. Az IT hasznosnak tartana egy felkészítő kurzust, amely segíthetne a sikeres pályázatok elkészítésében. Károly Krisztina november 9-ig kéri a tanszékvezetőktől a TIOP, TÁMOP és KMOP felhívási tervezetekre épülő tanszéki pályázati javaslatokat.

  2. Frank Tibor és Károly Krisztina tájékoztatja az IT-t a november 16-17-en tartandó ’Az angol helyzete Magyarországon’ című intézeti konferencia végleges programjáról és ünnepi eseményeiről. Számítunk az Intézet oktatóinak és hallgatóinak jelenlétére.

  3. Az IT hosszan tárgyalja a tanszékeket és az igazgatóságot képviselő, nyolc fős előkészítő bizottság (Borbély Judit, Benczes Réka, Deák Nóra, Halácsy Katalin, Holló Dorottya, Kormos Judit, Lénárt Zoltán, Szigetvári Péter) által kidolgozott intézeti SzMSz tervezetet és módosításokat javasol. Az IT megköszöni Borbély Judit igazgatóhelyettes és az előkészítő bizottság gondos munkáját. A további javaslatokat Frank Tibor kéri az IT és az előkészítő bizottság tagjainak írásban elküldeni, hogy a végleges anyagot a végső határidőre össze tudjuk állítani.

  4. A meghívott Forgács József, az ELTE műszaki megbízottja beszámol az Intézet érdekeltségébe tartozó objektumok (Rákóczi út 5., Angol-Amerikai Könyvtár, Gólyavár) üzemeltetéséről, felügyeletéről, a problémák kezelésének módjáról, a KIPSZER és az ELTE közötti eljárási ügymenetről és az elért eredményekről, valamint válaszol a feltett kérdésekre.

  5. A következő IT ülés időpontja: 2007. december 4.Dr. Borbély Judit Lénárt Zoltán

jegyzőkönyv-vezető a jegyzőkönyv hiteléül