Jegyzőkönyv

az ELTE Angol-Amerikai Intézete

Intézeti Tanácsának

2007. szeptember 11-i üléséről


Jelen vannak:…..

Szavazati joggal:


1. Dr. Frank Tibor

egy. tanár, intézetigazgató


2. Dr. Magyarics Tamás helyett: Dr. Kövecses Zoltán egy. tanár

egy. docens, mb. tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék


3. Dr. Pohl,. Uwe

egy. docens, tanszékvezető

Angol Nyelvpedagógiai Tanszék


4. Dr. Ferencz Győző

egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék


5. Dr. Kontra Edit

egy. docens, tanszékvezető

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék


6. Dr. Törkenczy Miklós

egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék


7. Dr. Marosán Lajos egy. docens, Kari Tanács tag


8. Deák Nóra könyvtárvezető


9. Kőszeghy Anna hallgatói képviselő

10. Dezse Balázs hallgatói képviselőTanácskozási joggal:


Dr Borbély Judit

egy. adj., intézetigazgató-helyettes


Dr. Károly Krisztina

egy. doc., tudományos igazgatóhelyettes


Dr. Holló Dorottya

egy. docens, tanszékvezető-helyettes

Angol Nyelvpedagógia Tanszék


Lénárt Zoltán műszaki vezető
 1. Frank Tibor beszámol az Intézet átköltözésével kapcsolatos eredményekről és a még megoldatlan kérdésekről. A meglévő, illetve az esetleg később felmerülő problémákat írásban kéri, hogy a KIPSzER vezérigazgatójának hivatalosan továbbíthassuk.

 2. A teremproblémák megoldása érdekében új, kompromisszumos módszert kell kidolgozni. Ezt a következő IT ülésre Frank Tibor, Borbély Judit, Lénárt Zoltán és Hanzséros Mária a Tanulmányi Osztály és más érintettek bevonásával előkészítik.

 3. Kontra Edit javaslatára Frank Tibor felveszi a kapcsolatot más intézetek vezetőivel, hogy informális, kollegiális segítséget kérjen az efélévi teremgondok enyhítésére.

 4. A keddi „intézeti nap”-ot az egyes tanszékek esetenként máskorra tervezett rendezvényei mellett/ellenére is mindenképpen megtartjuk, ezzel is támogatva, hogy az Angol-Amerikai Intézet közös rendezvényei révén is számottevő anglisztikai-amerikanisztikai központtá váljon. Ki kell használni az Intézet új helyéből, könnyebb megközelítéséből adódó szakmai lehetőségeket is.

 5. Frank Tibor tájékoztatja az IT-t, hogy az Anglisztika Tanszék hiányzó titkárnőjének feladatait írásban rögzített munkaterv szerint, azt valamennyi tanszéki titkárnővel egyeztetve, a tanszékvezetők jóváhagyásával átmenetileg szétosztottuk.

 6. Az Intézetben három új kolléga kezdte meg a munkát: Illés Éva PhD (Angol Alkalmazott Nyelvészet), Kiss Zoltán (Angol Nyelvészet) és Szabó Éva Eszter PhD (Amerikanisztika). Kiss Zoltán doktorátusának megvédése hamarosan várható. A Dékántól a következő tanévre további három státuszra kaptunk igéretet. Frank Tibor javaslata: a három új státuszból egyet a Nyelvpedagógiai Tanszék kapjon majd, egyet az Anglisztika, s a harmadikból az Anglisztika Tanszék titkárnői problémáját oldjuk meg. A javaslattal az IT elviekben egyetért.

 7. Deák Nóra tájékoztatja az IT-t, hogy a május 31-én kilépett kolléga helyére 2007. szeptember 1-től sikerült új könyvtárost felvenni.

 8. Épületünk hivatalos címe Rákóczi út 5. és nem „E” épület. Frank Tibor kéri a honlap(ok) s minden egyéb hivatalos dokumentum, levélpapír, névjegy, felirat, értesítés, stb. ennek megfelelő javítását. További javaslata, hogy a honlap(ok)on ne csak változatlan, „halott” anyag legyen, hanem egy gyors rovat is, ahol mód van friss hírek elhelyezésére (pl. vendégprofesszor érkezése, rendkívüli előadások, rendezvények programja, stb.).

 9. Frank Tibor arra kéri az Intézet oktatóit, hogy az Egyetem most megjelent, e tanévi Ténykönyvét nézzék át, a hibákat, hiányosságokat jelezzék és egyben közöljék minden oktatónk részletesebb szakmai kompetenciáját, hogy a következő kiadásban pontosabb és hasznosabb információk szerepeljenek oktatóink szakterületeiről.

 10. A szakdolgozatok színvonala és a plagizálás aggodalomra ad okot. A témáról később részletesen fogunk beszélni.

 11. A november 15-16-án, az MTA által szervezett „Magyar tudomány hetének” keretében tervezett, „State of English (in Hungary)” c. konferencia programja összeállt, mintegy 70 előadó jelentkezett. A konferencia tanítás nélküli munkanapokat jelent. Az oktatókat kérjük, hogy a hallgatók az aznapi órák helyett részt vegyenek a konferencia előadásain.

 12. A következő IT ülés dátuma 2007. szeptember 25. Az ülés legfontosabb napirendi pontja a kari stratégia megtárgyalása és véleményezése.

Dr. Borbély Judit Dr. Károly Krisztina

Jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv hiteléül