Jegyzőkönyv az Intézeti Tanács 2007. április 24-i üléséről

Jelen vannak:

Szavazati joggal:

 1. Dr. Nádasdy Ádám, egy.docens, mb. intézetigazgató
 2. Dr. Kövecses Zoltán, egy.docens, mb.tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék
 3. Dr. Pohl, Uwe, egy.docens, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
 4. Dr. Ferencz Győző, egy.docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék
 5. Dr. Kontra Edit, egy.docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 6. Dr. Törkenczy Miklós, egy.docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék
 7. Dr. Marosán Lajos, egy.docens, Kari Tanács tag
 8. Deák Nóra, könyvtárvezető
 9. Babics Anna, hallgatói képviselő
 10. Juhász Adrienn, hallgatói képviselő
 11. Kőszeghy Anna, hallgatói képviselő
 12. Dezse Balázs, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:


 1. Nádasdy Ádám tájékoztatja az IT-t a beérkezett tudományos dolgozatokról: Mráz Attila, Ozorai Ágnes, Sóskuthy Márton.
 2. Borbély Judit arra kéri a tanszékvezetőket, hogy az őszi órarendet május 5-ig készítsék el. A szemináriumi teremigényt minél hamarabb be kell küldenünk a Karra.
 3. Az IT megtárgyalja a Rákóczi úti épület további problémáit:
 4. Károly Krisztina beszámol az őszi konferencia előkészületeiről. További előadásokat várunk a kollégáktól.
 5. Szabó Helga tájékoztatja az IT-t, hogy 2 volt DETE-s kolléga kimaradt a szobaelosztások során. Az Angol Nyelvészeti Tanszék fogadta be őket. Az Amerikanisztika Tanszék levélben fog elnézést kérni.
 6. Deák Nóra beszámol a Könyvtár állapotáról. A még mindig fennálló problémák miatt csak részleges nyitvatartás lehetséges: 9.30-14-ig. Kérjük a HÖK segítségét.
 7. Ferencz Győző jelzi, hogy további szerződések fognak lejárni. Ezek meghosszabbítását a következő IT-n tárgyaljuk.
 8. Szabó Helga tájékoztatja az IT-t, hogy a kifutó főiskolai képzése keretében kb. 100 fő államvizsgázik a mostani vizsgaidőszakban.
 9. Kontra Edit kérdésére tisztázzuk, hogy el lehet kezdeni a költségvetési pénzek felhasználását.
 10. Az IT megszavazza (10 igen, 2 tartózkodás), hogy az államvizsgákra az Intézet keretéből ásványvizet kell biztosítani.
 11. A következő IT ülés június 5-én lesz.

Dr. Borbély Judit, jegyzőkönyv-vezető
Dr. Törkenczy Miklós, a jegyzőkönyv hiteléül