Jegyzőkönyv az Intézeti Tanács 2007. március 27-i üléséről

Jelen vannak:

Szavazati joggal:

 1. Dr. Nádasdy Ádám egy. docens, mb. intézetigazgató
 2. Dr. Bollobás Enikő egy. docens, tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék
 3. Dr. Ferencz Győző egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék
 4. Dr. Holló Dorottya egy. docens, tanszékvezető-helyettes, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
 5. Dr .Kontra Edit egy. docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 6. Dr. Törkenczy Miklós egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék
 7. Dr. Marosán Lajos egy. docens, Kari Tanács tag
 8. Deák Nóra könyvtárvezető
 9. Juhász Adrienn, hallgatói képviselő
 10. Bobonyák Vivienn, hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:


 1. Lénárt Zoltán beszámol a költözés állásáról, a csomagolás határidejéről. Deák Nóra tájékoztatja az IT-t a Könyvtár költözéséről és a várható nyitásról (április 16.).
 2. Kifutó főiskolai képzés: Nádasdy Ádám tájékoztatja az IT-t, hogy a Dékán nem hosszabbítja meg Thun Éva szerződését, aki ezért azonnali hatállyal lemondott. Nádasdy Ádám a továbbiakban Szabó Helgát kéri fel a koordinálásra. Szabó Helga a feladatot ősztől vállalja. A jelen félév lezárását közösen oldjuk meg. A tanszékvezetők tudomásul veszik, hogy a náluk lévő volt DETE-s kollégák elsőrendű feladata a kifutó főiskolai képzés megnyugtató lebonyolítása.
 3. Az IT megszavazza (8 igen, 1 nem) az oktatási igazgatóhelyettes javaslatát, melynek értelmében a költözés problémái miatt április 11-12-13-át "oktatás nélküli munkanappá" nyilvánítjuk. A kieső órákat szakmai feladatokkal pótoljuk.
 4. Az IT megszavazza (7 igen, 2 tartózkodás), hogy a Rákóczi út 5-ben pótlólag kapott 030/a teremben az őszi félévtől a prioritás a kifutó főiskolai képzésé. A fennmaradó időpontok felett az intézet rendelkezik. A 2007. őszétől a tanszékek saját kezelésében lévő termek elosztása a március 20-i tanszékvezeti értekezleten megtörtént. Az esetleg fennmaradó időpontokat mindenki jelenti Hanzséros Máriának, így nála lehet érdeklődni szükség esetén (mielőtt a Karhoz fordulunk).
 5. Az IT hosszan tárgyalja a BA szakzárást Borbély Judit és Nádasdy Ádám javaslat tervezete alapján valamint az egyéb beérkezett javaslatokat figyelembe véve. A szakdolgozattal kapcsolatos újabb javaslatok alapján Borbély Judit tervezetet készít a következő IT ülésre. A témát akkor folytatjuk.
 6. Az IT tudomásul veszi, hogy családi okok miatt Bollobás Enikő helyett átmenetileg Kövecses Zoltán képviseli az Amerikanisztika Tanszéket az IT üléseken. A tanszék vezetését ugyanerre az időre Magyarics Tamás vállalta.
 7. Az IT tudomásul veszi a további ülések időpontját: IT ülés: április 24, június 5; tanszékvezetői értekezlet: április 10., május 8., május 22.
 8. Egyéb: a 2006. tavaszi félévre vonatkozó "teaching load calculator" kitöltésének határideje 2007.április 5. Ezt követően Szigetvári Péter lezárja az adott félévet és átállítja a "calculator"-t a 2006. őszi félévre.

Dr. Borbély Judit, intézetigazgató-helyettes
Dr. Bollobás Enikő, a jegyzőkönyv hiteléül