Jegyzőkönyv az Angol-Amerikai Intézet Tanácsának 2007. március 13-i üléséről

Jelen vannak:

Szavazati joggal:

 1. Dr. Nádasdy Ádám, egy. docens. mb. intézetigazgató
 2. Dr. Bollobás Enikő, egy. docens, tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék
 3. Dr. Pohl,. Uwe, egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék
 4. Dr. Ferencz Győző, egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék
 5. Dr. Kontra Edit, egy. docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 6. Dr. Szigetvári Péter, egy. docens, tanszékvezető-helyettes, Angol Nyelvészeti Tanszék
 7. Dr. Marosán Lajos, egy. docens, Kari Tanács tag
 8. Deák Nóra könyvtárvezető
 9. Babics Anna hallgatói képviselő
 10. Juhász Adrienn hallgatói képviselő
 11. Szalay Zsófia hallgatói képviselő helyett Kőszeghy Anna

Tanácskozási joggal:

 1. Nádasdy Ádám tájékoztatja az IT-t a főiskolai státuszú kollégák helyzetéről, a megszűnő státuszokról valamint a szeptembertől várható létszámfejlesztésről.
 2. Szavazás személyi kérdésekben. Az IT egyhangúlag megszavazza Enyedi Ágnes (DELP), Hargitai Márta (DES), Lázár Ildikó (DELP) és Tankó Gyula (DEAL) szerződésének meghosszabbítását valamint Halápi Magdolna (DELP), Kimmel Magdolna (DELP) és Tankó Gyula (DEAL) adjunktusi felterjesztését.
 3. Az IT 9 igen szavazattal (2 nem szavazat mellett) támogatja, hogy Holló Dorottya az Intézet nevében készítse el a végzős hallgatók számára tervezett kérdőívet.
 4. Az IT egyhangú szavazással elfogadja Szigetvári Péter tanegységlista módosítási javaslatát. Ennek értelmében: a BBN-ANG-251 gyenge előfeltétele a BBN-ANG-151 (jelenleg erős), a BBN-ANG-243 gyenge előfeltétele a BBN-ANG-241 (jelenleg erős), a BBN-ANG-261 gyenge előfeltétele a BBN-ANG-262 (jelenleg erős előfeltétele a BBN-ANG-241). A módosítást Borbély Judit hivatalosan beterjeszti Borsodi Csaba oktatási dékánhelyettesnek.
 5. Az IT megvitatja Nádasdy Ádám javaslat tervezetét a BA szakzárás rendjével kapcsolatban. A vita során felmerült illetve további javaslatokat a tanszékvezetők március 22-ig megküldik Borbély Juditnak, aki a következő IT ülésre újabb javaslat tervezetet készít.
 6. Az IT megtárgyalja a doktorandusz hallgatók foglalkoztatásának lehetőségeit. Kontra Edit kérésére Nádasdy Ádám hivatalosan, írásban fogja megerősíteni, hogy az üggyel kapcsolatos őszi dékáni levél a következő tanévre is érvényben van.
 7. Károly Krisztina beszámol a Magyar Tudomány Ünnepe keretében tervezett őszi konferenciáról, a szervezés jelenlegi állásáról.
 8. Az IT hosszan tárgyalja a Főiskolai Kar súlyos helyzetét: a jelentős létszámcsökkentés ellenére a képzés még nem futott ki, 125 végzős és mintegy 80 harmadéves hallgató vizsgáztatását, témavezetését és utóbbiak még egy évi képzését kell megoldani. Az IT először dönt arról, hogy személyi kérdésről van-e szó (eredmény: 7 nem, 3 igen, 1 tartózkodás), majd a döntés értelmében nyílt szavazással (9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) megbízza Nádasdy Ádámot, hogy a főiskolai képzés megnyugtató lezárása érdekében levélben és személyesen is kérje arra a Dékánt, hogy a Főiskolai Angol Nyelv és Irodalom Tanszék vezetését négy éve közmegelégedésre ellátó Thun Éva 2007 nyarán lejáró szerződését egy évvel hosszabbítsa meg.
 9. Tájékoztató a Rákóczi úti szemináriumi termekről; a végleges teremelosztásról a március 20-i tanszékvezetői értekezleten döntünk.
 10. Bollobás Enikő tájékoztatja az IT-t a Rákóczi úti épületben található, de nem hozzáférhető termekről valamint az ügyben a Dékánnak írt leveléről.
 11. Ferencz Győző nyomatékosan kéri az IT-t, hogy sürgősen tegyen lépéseket az Anglisztika Tanszék egyre nyomasztóbb problémájának megoldására: hosszú ideje nincs tanszéki titkárnőjük, a feladatokat Bartalus Boglárka saját intézeti munkája mellett, minden ellenszolgáltatás nélkül végzi. A kérdésre a március 20-i tanszékvezetői értekezleten visszatérünk.
 12. Marosán Lajos költözési felelős tájékoztatja az IT-t, hogy a küszöbönálló költözés technikai lebonyolítása még mindig nem tisztázott (még nincs meg a végleges költöztető cég, amelynek a csomagoláshoz szükséges dobozokat is biztosítania kellene).
 13. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, tájékoztatja az IT-t a rendelkezésre álló brutto 125.000  Ft-ról. A tanszékek március 27-ig megküldik könyvrendelési igényeiket Deák Nórának, aki az érvényben lévő megállapodás alapján állítja össze a végleges rendelést.
 14. A Kartól kapott 500.000 Ft elosztásáról a március 20-i tanszékvezetői értekezleten döntünk.

A következő Intézeti Tanács időpontja: 2007. március 27.

Dr. Borbély Judit, jegyzőkönyv-vezető
Lénárt Zoltán, a jegyzőkönyv hiteléül