Jegyzőkönyv

az Angol–Amerikai Intézet Tanácsának
2007. február 6-i üléséről

Jelen vannak

Szavazati joggal

 1. Dr. Nádasdy Ádám, egy. docens, mb. intézetigazgató
 2. Dr. Bollobás Enikő, egy. docens, tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék
 3. Dr. Pohl, Uwe, egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
 4. Dr. Ferencz Győző, egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék
 5. Dr. Kontra Edit, egy. docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 6. Dr. Törkenczy Miklós, egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék
 7. Dr. Marosán Lajos, egy. docens, Kari Tanács tag
 8. Deák Nóra, könyvtárvezető
 9. Babics Anna, hallgatói képviselő
 10. Juhász Adrienn, hallgatói képviselő
 11. Kőszeghy Anna, hallgatói képviselő (Szalay Zsófia helyett)
 12. Tanácskozási joggal

 13. Dr. Borbély Judit, igazgatóhelyettes
 14. Dr. Holló Dorottya, egy. docens, tanszékvezető-helyettes, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
 15. Lénárt Zoltán, műszaki vezető

 1. Borbély Judit beszámol a HÖK által januárban rendezett nyílt napról, a középiskolai tanárok részére a Dékáni Hivatal által szervezett tájékoztatóról, valamint az Angol és az Amerikanisztika MA kari beadásáról.
 2. Az IT megtárgyalja a BA képzés néhány kérdését. A szakdolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatban felmerült javaslatok alapján Borbély Judit határozati javaslat-tervezetet készít, amelyről az IT következő ülésén szavazunk.

  A specializációs tárgyak kezdéséről (már az őszi vagy csak a tavaszi félévben) Borbély Judit körkérdésben tájékozódik a tanszékek álláspontjáról és a következő IT ülésen visszatérünk a kérdésre.

  Az IT megerősíti, hogy a BA képzés keretében szakdolgozati szemináriumokat nem indítunk.

 3. A DELP kéri az IT támogatását, hogy a BBN-ANG-202 (melynek erős előfeltétele a BBN-ANG-001) és a BBN-ANG-204 kurzust csak egymás után lehessen elvégezni (tehát a BBN-ANG-202 sikeres teljesítése legyen erős előfeltétele a BBN-ANG-204-es kurzusnak). Holló Dorottya határozati javaslat-tervezetet készít; az idő rövidsége miatt a szavazati joggal rendelkező IT tagok e-mailben szavaznak a kérdésről.
 4. Az IT megerősíti korábbi döntését, melynek értelmében az angolt minorként választók számára I. évfolyamon külön szemináriumot nem hirdetünk. A komolyan érdeklődő hallgatók szabad kreditjeik terhére felvehetnek az anglisztika alapszakosok számára hirdetett szemináriumot. Az előadások időpontján változtatni nem tudunk.
 5. Az IT úgy látja, az őszi tanrend tervezését a fennálló bizonytalansági tényezők (költözés, költözés utáni teremkontingens, tanári létszám) miatt elkezdeni nem tudjuk. Borbély Judit tajékoztatja Dr. Borsodi Csaba oktatási dékánhelyettest és az IT nevében halasztást kér (a 8. hét — március 31. — helyett április 30-ig).
 6. Az IT röviden tárgyal a Holló Dorottya által összeállított kérdőív tervezetről, melynek célja a végzős hallgatók véleményénk felmérése. A jelenlévő HÖK képviselők támogatják az ötletet. A következő IT ülésre Holló Dorottya határozati javaslat-tervezetet készít, a kérdésre akkor térünk vissza.
 7. Költözés: Lénárt Zoltán csütörtökre kéri azon bútorok listáját (szobaszám megjelölésével), melyeket a kollégák szeretnének magukkal vinni az új épületbe. A későbbiekben a felesleges bútorok „börzére” kerülnek — Marosán Lajos ki fogja jelölni ennek pontos idejét.
 8. Marosán Lajos egyeztet a kivitelezővel a bejárásról. Javasolt időpont: február 13., kedd 9 óra.

 9. Deák Nóra tájékoztatja az IT-t, hogy a csomagolást megkezdték. A kivitelező március 31-ig köteles lebonyolítani a könyvek átszállítását. A Könyvtár várhatóan április közepén nyit az új helyen. Terveik szerint március folyamán lesz „végkiárusítás” a selejtezésre ítélt könyvekből.
 10. Az IT megerősíti, hogy a PhD kontakt-személy továbbra is Ferencz Győző.
 11. A HÖK képviselők jeleznek néhány problémát:
 12. A következő IT ülés időpontja: március 13. 9 óra.

Dr. Borbély Judit
jegyzőkönyv-vezető

Dr. Marosán Lajos
a jegyzőkönyv hiteléül