Jegyzőkönyv

az ELTE Angol-Amerikai Intézete Tanácsának 2007. január 9-i üléséről

Jelen vannak:

Dr. Frank Tibor egy.tanár intézetigazgató

Dr. Bollobás Enikő egy. docens tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz

Dr. Pohl, Uwe egy. docens tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógia Tsz

Dr. Holló Dorottya egy. docens tanszékvezető-helyettes, Angol Nyelvpedagógia Tsz

Dr. Ferencz Győző egy. docens tanszékvezető, Anglisztika Tsz

Dr. Kontra Edit egy. docens tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz

Dr. Törkenczy Miklós egy.docenstanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz

Dr. Marosán Lajos egy. docens, Kari Tanács Tag

Deák Nóra, könyvtárvezető

Babics Anna hallgatói képviselő

Juhász Adrienn hallgatói képviselő

Szalay Zsófia hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr Borbély Judit egy. adjunktus intézetigazgató-helyettes

Deák Nóra a Könyvtár vezetője

Lénárt Zoltán műszaki vezető

Thun Éva volt Főisk. Tsz vezetője

Dr. Nádasdy Ádám egy. docens mb. intézetigazgató

  1.  Az IT megtárgyalta az Intézet várható tavaszi költözését, amelyre a jelenlegi tervek szerint április 2-7. között kerülhet sor. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót Frank Tibor kiküldi az Intézet minden munkatársának. A felmerülő gyakorlati kérdéseket Marosán Lajoshoz kell továbbítani (pl. hogyan és kitől kapunk kulcsokat?) A most elmaradt bejárásra január 20-30. között feltétlenül számítunk.
  2.  A későbbiekben a tanszékvezetők egyeztetnek a Rákóczi úti épületben rendelkezésünkre álló szemináriumi termek elosztásáról. Javaslat: minden tanszéknek legyen egy saját, zárható tanterme/kabinete.
  3.  Mivel Kenyeres János még egy évig külföldön marad, Frank Tibor felkéri Károly Krisztinát a tudományos igazgatóhelyettesi feladatok ellátására.
  4.  Az IT a költözés előtti időszakban az alábbi napokon ül össze:

február 6.

március 13. (várhatóan Frank Tibor részvételével)

március 27.

Borbély Judit      Holló Dorottya

jegyzőkönyv-vezető     a jegyzőkönyv hiteléül