JEGYZŐKÖNYV
az ELTE Angol-Amerikai Intézete Tanácsának 2006. december 12-i üléséről

Jelen vannak:

 1. Dr. Frank Tibor egy. tanár, intézetigazgató
 2. Dr. Bollobás Enikő egy. docens, tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék
 3. Dr. Holló Dorottya egy. docens, tanszékvezető-helyettes, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
 4. Dr. Ferencz Győző egy. docens, tanszékvezető, Anglisztika Tanszék
 5. Dr. Kontra Edit egy. docens, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 6. Dr. Törkenczy Miklós egy. docens, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tanszék
 7. Dr. Marosán Lajos egy. docens, Kari Tanács tag
 8. Deák Nóra könyvtárvezető
 9. Babics Anna hallgatói képviselő
 10. Juhász Adrienn hallgatói képviselő
 11. Szalay Zsófia hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1. Dr Borbély Judit intézetigazgató-helyettes
 2. Lénárt Zoltán műszaki vezető
 3. Dr. Thun Éva főisk. adj., a volt főiskolai angol tanszék vezetője

 1. Frank Tibor beszámol a Rektornál tartott legutóbbi intézetigazgatói értekezletről és a Kar helyzetéről (a Rektor által adott 3 hónapos türelmi idő január 25-én lejár).
 2. Frank Tibor ismételten kéri, hogy a főiskolai oktatók adják be CV-jüket és publikációs listájukat.
 3. Az IT egyhangúan megszavazza Deák Nórát (a nem oktatók képviseletében) és Marosán Lajost (az oktatók képviseletében) mint az IT szavazati joggal rendelkező tagjait.
 4. Az IT Holló Dorottya előterjesztése alapján megtárgyalja az MA szakindítás még kérdéses pontjait. A kiegészítések Holló Dorottyához történő továbbításának határideje december 15. péntek.
 5. Az IT egyhangúan megszavazza Kormos Judit docensi felterjesztését.
 6. Frank Tibor tájékoztatja az IT-t, hogy Kállay Géza benyújtotta professzori pályázatát, valamint hogy Nádasdy Ádám sikerrel habilitált.
 7. Az Intézet pályázati felelőse Károly Krisztina.
 8. Frank Tibort 2007. februártól májusig Nádasdy Ádám helyettesíti.
 9. Az Intézet költözésének felelőse Marosán Lajos.

Borbély Judit
jegyzőkönyv-vezető

Törkenczy Miklós
a jegyzőkönyv hiteléül