Jegyzőkönyv az Angol–Amerikai Intézet Tanácsának 2006. november 7-i üléséről

Jelen vannak:

Dr. Frank Tibor intézeigazgató

Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz

Dr. Pohl, Uwe tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógia Tsz

Dr. Holló Dorottya tanszékvezető-helyettes, Angol Nyelvpedagógia Tsz

Dr. Ferencz Győző tanszékvezető, Anglisztika Tsz

Dr. Kontra Edit tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz

Dr. Törkenczy Miklós tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz

Babics Anna hallgatói képviselő

Juhász Adrienn hallgatói képviselő

Szalay Zsófia hallgatói képviselő

Gulyás Zsolt hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr Borbély Judit intézetigazgató-helyettes

Deák Nóra a Könyvtár vezetője

Lénárt Zoltán műszaki vezető

Thun Éva volt Főisk. Tsz vezetője

Meghívott:

Dr. Dezső Tamás dékán

  1. Az IT ülésén részt vevő Dezső Tamás dékán beszámol a Kar anyagi helyzetéről, a rövid- és középtávú tervekről.
  2. Az IT megszavazza, hogy tekintettel a minorokkal kapcsolatos kezdeti bizonytalanságra kivételesen lehetőséget adunk az angol minor második félévi elkezdésére. Az első félévi FLI-101 és FLN-101 „gyenge előfeltételétől” ez egyszer eltekintünk, de mindkettőt, valamint az AME-121 kurzust pótlólag természetesen el kell végezni.
  3. Ruttkay Veronika beszámol az áprilisi TDK konferenciáról. A TDK dolgozatok leadásának intézeti határideje november 24.
  4. Frank Tibor kéri a Főiskolai Karról átkerült oktatók részletes életrajzát és teljes bibliográfiáját november 14-ig, amikor az érintettekkel (a tanszékvezetőkkel együtt) találkozik.
  5. A HÖK tájékoztat a hallgatói véleményezés egységes kialakításáról. Az IT javaslata: az is szerepeljen a kérdések között, hogy milyen %-ban látogatta a hallgató az adott előadást.
  6. Babics Anna tájékoztatja az IT-t a British Councillal történő újabb kapcsolatfelvételről.
  7. Az IT két új szavazati jogú tagjára érkezett javaslatok: Marosán Lajos (oktatók képviseletében), Deák Nóra (nem-oktatók képviseletében). Szavazás a következő IT-ülésen.

Borbély Judit, int. igazgató-helyettes, jegyzőkönyvvezető

Kontra Edit tanszékvezető, a jkv. hiteléül