Az Angol-Amerikai Intézet 2006. október 10-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Frank Tibor intézetigazgató
 2. Bollobás Enikő tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz
 3. Ferencz Győző tanszékvezető, Anglisztika Tsz
 4. Kontra Edit tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz
 5. Holló Dorottya tanszékvezető helyettes, Angol Nyelvpedagógiai Tsz
 6. Uwe Pohl tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz
 7. Törkenczy Miklós tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz
 8. Babics Anna hallgatói képviselő
 9. Juhász Adrienn hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1. Borbély Judit intézetigazgató-helyettes
 2. Deák Nóra az Intézeti Könyvtár vezetője
 3. Lénárt Zoltán műszaki vezető
 4. Marosán Lajos egy. doc. Kari Tanács tag
 5. Thun Éva, mint a volt Főiskolai Tanszék vezetője

 1. Minden Tanszék megnevezi IT-tag jelöltjét október 17-én 12 óráig. A DEAL jelöltje: Marosán Lajos
 2. Lénárt Zoltán koordinálja a nem-oktatók jelöltállítását. A könyvtár jelöltje: Deák Nóra
 3. A kurzushirdetés módjáról Borsodi Csaba dékánhelyettessel történt egyeztetés után döntünk.
 4. A docensi előterjesztés jelenlegi feltételeinek ez ideig csak Kormos Judit felel meg. Az IT megvárja a Kari Tanács október 20-i ülését.
 5. Frank Tibor beszámol az MA jelenlegi állásáról: a diszciplináris MA-t Abádi Nagy Zoltán benyújtotta, a tanári MA-t a DELP/DEAL a közeljövőben benyújtja. Az interdiszciplináris MA-ról eddig nem tárgyalt a Dékáni Kollégium.
 6. A hallgatói képviselők kiderítik, mi történt a SZHÉK által kezdeményezett véleményezési eljárással. Cél: néhány héten belül konszenzus, hogy a szorgalmi idő végére egységes hallgatói véleményezési rend működjék az Intézetben.
 7. Az intézeti TDK-munka szervezését átvette Ruttkay Veronika (Anglisztika Tanszék). Minden tanszék megadja TDK felelőse nevét Frank Tibornak (határidő: október 13.), aki találkozót szervez a felelősök és Ruttkay Veronika részvételével.
 8. Frank Tibor javaslatokat kér az Intézetben folyó tudományos munka nyilvánossá tételének módjaira: pl. beszélgetés sorozatok, fórumok, honlap stb. A jelenlegi kutatások, tervezett rendezvények adatait az érintettek folyamatosan megküldik Bartalus Boglárkának.
 9. Az amerikanisztika tanegységlista módosításait az IT elfogadja, a szöveg további pontosításával.
 10. A minorral kapcsolatos kérdéseket Borbély Judit egyezteti Taskó Mihálynéval.
 11. Frank Tibor ismerteti a Dékán levelét a kiadáscsökkentő intézkedésekről.
 12. Az IT továbbra is a következő heti óraszámokat tartja kötelezőnek: egyetemi tanár 8, docens 10, adjunktus/tanársegéd 12.
 13. Második félévi kurzushirdetés határideje október 26. csütörtök. A listát megkapja és közzéteszi Szigetvári Péter.

Borbély Judit, int. igazgató-helyettes, jegyzőkönyvvezető

Bollobás Enikő, tanszékvezető, a jkv. hiteléül