Az Angol-Amerikai Intézet

2006. szeptember 12-i tanácsülésének jegyzőkönyve

Jelen vannak:


 1. Frank Tibor intézetigazgató

 2. Bollobás Enikő tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz

 3. Ferencz Győző tanszékvezető, Anglisztika Tsz

 4. Kontra Edit tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz

 5. Holló Dorottya tanszékvezető-helyettes;, Angol Nyelvpedagógiai Tsz

 6. Törkenczy Miklós tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz

 7. Bernát Klára hallgatói képviselő

 8. Gulyás Zsolt (Boronyák Vivien helyett) hallgatói képviselő

 9. Juhász Adrienn hallgatói képviselő

 10. Szalay Zsófia hallgatói képviselő


Tanácskozási joggal:


Borbély Judit intézetigazgató-helyettes, a Kari Tanács tagja

Deák Nóra az Intézeti Könyvtár vezetője

Lénárt Zoltán műszaki vezető

Marosán Lajos, a Kari Tanács tagja

Nádasdy Ádám intézetigazgató-helyettes

Thun Éva mint a volt Főisk. Tsz vezetője


 1. Frank Tibor beszámol az ELTE és a SEAS által a hallgatók számára szervezett tanévnyitó tájékoztatókról és az intézetigazgatói értekezletről.

 2. Az IT elfogadja az új irányítási rendet: IT ülések havonta egy alkalommal (szept. 12, okt. 10., nov. 7, dec. 5.), és IT üléseket előkészítő tanszékvezetői értekezletek (szept. 26., okt. 24., nov. 21.).

 3. Az IT jóváhagyja a Fórum rovat szerepeltetését az intézeti honlapon.

 4. A tanulmányaikkal késésben lévő hallgatók megfelelő egyetemi órákat vehetnek fel, ha a főiskolai program kifutása miatt már nincs meghirdetve a számukra még hiányzó kurzus.

 5. Kontra Edit és Holló Dorottya beszámol a tanári MA szakindításával kapcsolatos munkáról, amely befejezéséhez közeledik.

 6. A tanszékvezetők átnézik, van-e változás a szaktárgyfelelősökben és ezt jelzik.

 7. IT döntés: a most indult BA angol alapszakosok közül az amerikanisztika szakirányon 45 fő folytathatja tanulmányait. A hallgatók az őszi félév második felében nyilatkozhatnak, melyik szakirányt választják. A lebonyolítás pontos módját kidolgozzuk.

 8. A két új IT tag személyére (egy az oktatók és egy a nem-oktatók képviseletében) a tanszékvezetők ill. a nem oktató kollégák javaslatot tesznek a következő IT-n. Ezt követően lebonyolítjuk a választást.

 9. A következő IT-n a tanszékvezetők javaslatot tesznek docensi előterjesztésekre, mellékelve az érintettek részletes életrajzát és teljes bibliográfiáját, időrendben.Borbély Judit Ferencz Győző

int.igazgató-helyettes tanszékvezető

jkv-vezető a jkv hiteléül