Az Angol--Amerikai Intézet 2006. május 9-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Bernát Klára, angol szakos hallgatói képviselő
 2. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 3. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 4. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 5. Juhász Adrienn, angol szakos hallgatói képviselő
 6. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 7. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 8. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 9. dr. Szigetvári Péter, egy. doc., intézetigazgató-helyettes
 10. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató, kari tanácsi képviselő
 3. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 4. dr. Marosán Lajos, egy. doc., kari tanácsi képviselő
 5. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. Az IT felkéri a Tanárképző Központot, hogy az ANG-001 nyelvi vizsga szintjének meghatározására tegyen javaslatot. Az ANG-902 kódú záróvizsga pontos tartalmának, lebonyolításának, valamint az ANG-901 kódú szakdolgozattal kapcsolatos eljárások mikéntjének meghatározoására az IT szeptemberben, az új TVSz ismeretében tér vissza.
 2. Az IT egyhangúlag elfogadta az SzMSz-nek az új egyetemi és kari szabályzat, az új szakok, valamint a Tanárképző Központ névváltoztatása által megkövetelt módosítását.
 3. Az előjelentkezést a nem újonnan belépők számára tudjuk csak az intézeti szerveren biztosítani. A részleteket az új igazgató-helyettessel kell egyeztetni.
 4. A Rákóczi úti épületbeli teremelosztásról vita alakult ki. Az adminisztrátorok elhelyezéséről és az új Nyelvpedagógia Tanszék elhelyezéséről a jövő kedden kell döntést hozni.
 5. Az IT szavazott adjunktusi felterjesztésekről. Ennek eredménye: dr. Ittzés Gábor: 8 igen, 2 érvénytelen; dr. Komáromy Zsolt: 10 igen; dr. Péteri Éva: 10 igen.
 6. A jövő keddre maradt a teremelosztás véglegesítése, az MA tervezet megtárgyalása, valamint további két adjunktusi felterjesztésről való szavazás.
 7. Az évvégi összoktatói értekezlet június 15-én, csütörtökön, du. 4 órakor lesz az ADS 035-ben.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2006. május 9.