Az Angol--Amerikai Intézet 2006. február 21-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Bernát Klára, angol szakos hallgatói képviselő
 2. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 3. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 4. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 5. Juhász Adrienn, angol szakos hallgatói képviselő
 6. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 7. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 8. Petraskó Judit, amerikanisztika szakos hallgatói képviselő
 9. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ vezetője
 10. Recski Gábor, angol szakos hallgatói képviselő
 11. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 12. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató, kari tanácsi képviselő
 2. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 3. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 4. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 5. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. A Tanárképző Központ kezdeményezi, hogy neve Angol Nyelvpedagógiai Tanszékre (Department of English Language Pedagogy) változzon. A névváltoztatást az IT 11 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadja.
 2. Az IT méltánylandónak tartja és támogatja az érintett főiskolai szakosok azon kérését, hogy számunkra az angol szakos abszolutóriumot a közismereti kurzusok elvégzése nélkül állítsa ki a Tanulmányi Hivatal.
 3. Az IT sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Intézet gondozta szakok és programok tanegységlistái -- korábbi erőfeszítéseink ellenére -- továbbra is hibásan vannak rögzítve az ETR-ben, így a hallgatók kurzusrögzítése nem folyik zökkenőmentesen. Szigetvári ismét felhívja a figyelmet, hogy a jegyek ETR-beli rögzítése a jegyet adó tanár felelőssége.
 4. A 2007 szeptemberében kinevezendo egyetemi tanárok felterjesztési dokumentumainak megküldési kari határideje március 17. (Habilitált egyetemi docenseket terjeszthet fel a szaktanszék, illetve a tanszékvezeto). A felterjesztés(ek)rol, illetve több jelölés esetén a sorrendrol az IT március 7-i ülésén dönt. Az intézet-igazgatói pályázat kari határideje április 14, ezért a március 7-i értekezleten az IT jelölobizottságot állit fel (intézetigazgató egyetemi tanár vagy habilitált docens lehet), és március 21-én szavaz az intézetigazgató személyérol. A tanszékvezetoi pályázatok kari határideje április 28, kérjük az érintett tanszékeket, hogy idoben tartsanak szavazást a tanszékvezeto személyérol (jegyzokönyvvel és jelenléti ívvel), hogy az IT-nek is legyen ideje a szavazásra. Az IT várhatóan április 4-én, a szünet elotti héten szavaz a tanszékvezetokrol.
 5. Kontra Edit javasolja, hogy a készülő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat adjon meghatározást a hallgatók által elkövetett plágiumnak és rendeljen mellé szankciókat. A javaslatot az IT támogatja és a legközelebbi értekezletén visszatér rá. Ehhez betekintésre és ötletforrásként Törkenczy Miklós már elküldte a Harvard egyetem vonatkozó szabályzatát az IT tagjainak; a március 7-i értekezletig kérünk mindenkit, hogy tanulmányozza.
 6. Az MA szakokkal kapcsolatban az IT felhívta a figyelmet, hogy az Abádi Nagy Zoltán-vezette bizottság február 27-én 15:30-kor újabb ülést tart az Ajtósin az MA általános irányelveinek megtárgyalására. Ugyankkor a dékáni kollégium, illetve karunk dékánja úgy döntött, hogy 2007-ben az MA szakokat indítanunk kell, ezért tavasz végéig az MA szakokat ki kell dolgozni. Arra kérjük a szaktanszékeket, hogy értekezleteken vitassák meg a rájuk háruló tantárgyak tartalmát, különösen az esetleges szakirányok (pl. középkor-reneszánsz, irlandisztika, alkalmazott és elméleti nyelvészet, stb.) vonatkozásában; tegyenek javaslatot az indítandó MA kurzusokra, melyeknek alapját a jelenlegi 300-as kurzusok képzik, azonban meroben új kurzusok is indíthatók.
 7. A hallgatói képviselők beszámolnak arról, hogy több pályázatuk sikerrel járt. A félév során több rendezvényt terveznek szervezni. Az amerikanisztika szak megszűnésének felvetésével kapcsolatban Kállay Géza leszögezi, hogy a szak nem szűnik meg, hanem az angol szakhoz hasonlóan a továbbiakban a BA szinten szakirányként, az MA szinten pedig továbbra is szakként jelenik meg.
 8. Az Intézet a közeljövőben kidolgozza a megszűnő egyetemi és főiskolai, valamint a BA szak közötti kurzusekvivalenciákat, valamint a régi szakok kurzusainak utolsó és az új szakénak első meghirdetéseinek menetrendjét.
 9. Szigetvári javasolja, hogy a BA programban a szakirányokra való bejutás az első félév összes kurzusán szerzett jegyek átlaga szerint kialakított sorrendben történjen.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Bollobás Enikő]
az Amerikanisztika Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2006. február 21.