Az Angol--Amerikai Intézet 2006. február 7-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Bernát Klára, angol szakos hallgatói képviselő
 2. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 3. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 4. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 5. Juhász Adrienn, angol szakos hallgatói képviselő
 6. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 7. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 8. Petraskó Judit, amerikanisztika szakos hallgatói képviselő
 9. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ vezetője
 10. Recski Gábor, angol szakos hallgatói képviselő
 11. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 12. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató, kari tanácsi képviselő
 3. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 4. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 5. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Az IT módosítja az intézeti SzMSz 4.2, 4.2b és 4.3.2 pontjait, hogy azok megfeleljenek az egyetemi és kari szabályzatok azon előírásának, hogy a Tanács tagjainak egy harmada hallgatói képviselőkből álljon.
 2. A Tanárképző Központ és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék közötti tárgyalások szervezeti módosításokhoz egyelőre nem vezettek. A két tanszék az őszi kurzuskínálatot, valamint a BA szak nyelvvizsgáját közösen dolgozza ki.
 3. A docensi pályázatok szövege a közlöny elektronikus változatában megjelent, az érintettek a linket megkapták.
 4. Kállay Géza beszámol a február 6-i angol szakos MA értekezlet eredményeiről. Az Intézet hatáskörébe három MA szak tartozik: angol nyelv és irodalom bölcsész, amerikanisztika bölcsész, angol nyelv és kultúra tanár. A szakos bizottság javaslata szerint a bölcsész szakok felépítése kreditekben: 20 kredit alapozó kurzus, 65 kredit törzskurzus, 10 kredit szakdolgozati kurzus, 15 kredit szakdolgozat, 10 kredit szabadsáv. Az IT javaslata szerint a 65 kreditből 25 kredit kötelező, 40 kredit választható szakirányokból áll. A tanszéki értekezletek az elkövetkező két hétben áttekintik az általuk indíthatónak vélt szakirányok körét.

  Frank Tibor felhívja a figyelmet a képzés megújításának szükségességére, és jelenlegi lehetőségére. Marosán Lajos megjegyzi, hogy az egyetem elsőrendű feladata nem az, hogy szakmát adjon, hanem hogy elvont gondolatmeneteken keresztül a tudomány világába vezessen be.

 5. A költözéssel kapcsolatos ügyekre a Dékán úr jelenlétében tartandó február 21-i értekezleten térünk vissza.
 6. Az IT elfogadja, hogy a BA tanegységlistát a bevezetés a nyelvészetbe c. szemináriummal bővítsük. A kurzus kreditjét és óraszámát az alapozó hangtani és mondattani előadásból vesszük el.

  Az IT meghökkenve értesül arról, hogy a tanegységlisták kidolgozásánál a Kar mellőzi az Intézet jól bevált kurzuskódolási hagyományát.

 7. Az IT elfogadja, hogy a költözés előtt a könyvtári állomány selejtezése megtörténjen, valamint hogy a könyvtár nyilvánossá tételét kérjük a fenntartótól.
 8. A kettéválasztott szakzáróvizsga miatt a vizsgázók szakos záróvizsgájuk után már nem tudják a könyvtárat használni. Ezért a könyvtartozás vizsgálatát a továbbiakban a PPKs vizsgabizottságnak kell elvégeznie.
 9. Az angol--amerikanisztika szakos hallgatókat a jövőben automatikusan felmentjük az AMN-291, ANN-231, ANN-233 és ANN-235 kódú kurzusok alól.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Bernát Klára]
angol szakos hallgatói képviselő
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2006. február 7.