Az Angol--Amerikai Intézet 2005. december 6-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Bernát Klára, angol szakos hallgatói képviselő
 2. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 3. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 4. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 6. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 7. Petraskó Judit, amerikanisztika szakos hallgatói képviselő
 8. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ vezetője
 9. Recski Gábor, angol szakos hallgatói képviselő
 10. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 11. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató, kari tanácsi képviselő
 3. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 4. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 5. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 6. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. Kállay, Marosán és Borbély beszámolnak a Kari Tanács legutóbbi üléséről:
  1. Deák István tiszteletbeli professzori címét 46:1 arányban megszavazta a KT.
  2. A tavaszi félévben valószínűleg módosítanunk kell az SzMSz-t, az új egyetemi és kari szabályzatoknak megfelelően; a professzúrát a BTK nem vezeti be.
  3. A professzorok mellet a docensek is 70 éves korukig maradhatnak státuszban, de 65 éves kor felett vezetői funkciót már nem vállalhat senki.
  4. Az Angol--Amerikai Intézetben március 1-től négy docensi kinevezés várható.
  5. A 2006. őszi keretszámok: 240 államilag finanszírozott, 50 önköltséges, 20 másoddiplomás (összesen 310) angol--amerikai BA szakos, valamint 40+28 kiegészítő szakos hallgató várható.
  6. A Rákóczi útra való költözés tervezett időpontja 2007. január 1. A jelenlegi 12000 m2-ről 8000 m2 nagyságú területre költözünk., a Rákóczi úti épület felső emeletei lesznek Intézetünkéi.
  7. A germanisztika és angol--amerikai könyvtárt egyesíteni, tervezi a kar, a könyvtárban jóval kevesebb szabad polc lesz. A könyvtár és az Intézet tanszékeinek igényeit, elképzeléseit január 9-én délig kell Kállaynak eljuttatni. A jövő félév első, február 7-i értekezletére meghívjuk a Dékán urat és az épület-átalakítás tervezőjét, hogy ismertethessük velük az Intézet igényeit.
 2. Kállay kéri, hogy a Tanárképző Központ és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék jövőjének kialakítására a két tanszék hozzon létre bizottságot, melyben a két tanszékvezető mellett a két tanszék tanszéki értekezleteken titkosan megválasztott két-két tagja vesz részt. A bizottság az igazgató részvetelével tartja első ülését január 10-én reggel 9-kor.
 3. Kállay közli, hogy a december 15-én, 4 órakor kezdődő félévzáró összoktatói értekezleten Ruttkay Kálmán ad elő, A. E. Housman borotvája címmel. Utána piknik jellegű fogadást tartunk.
 4. Bollobás kéri, hogy a külföldi hallgatók számára tervezett 2 éves programra további kurzusokat jelöljenek a kollégák.
 5. Recski meghív minden kollégát a német és angol szakos hallgatói érdekképviseletek által szervezett Mikulás bálba szerdán, du. 6-tól a Dürer kávéházba.
 6. Szigetvári emlékeztet, hogy a leendő angol szakosok tájékoztatóját február 2-án, 4 órától tartjuk.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. december 6.