Az Angol--Amerikai Intézet 2005. november 22-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Bernát Klára, angol szakos hallgatói képviselő
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 5. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 6. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 7. Petraskó Judit, amerikanisztika szakos hallgatói képviselő
 8. Recski Gábor, angol szakos hallgatói képviselő
 9. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 10. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató, kari tanácsi képviselő
 3. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 4. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 5. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. Kállay beszámol arról, hogy a MAB javasolja az ELTE anglisztika bölcsész alapszakjának és annak amerikanisztika szakirányának akkreditálását.
 2. A Personal Workload Calculator kapcsán felmerül, hogy az egyetemi szabályzatból kimaradt a doktori értekezések bírálatának elszámolása, ezért azt a kari tanácsi képviselők javasolni fogják. A következő félévtől az Intézet főállású oktatóit kötelezzük egy a kontaktóra-ekvivalens tevékenységeiket összegyűjtő webes űrlap kitöltésére. Az így összegyűjtött adatokról beszámoló készül az adott tanszék, valamint az Intézet vezetője számára.
 3. Thun Éva javaslatára az IT 9 igen és 1 tartózkódó szavazattal elfogadja a volt-TFK angol főiskolai szakjának tanegységlista módosítását, mely szerint a második év végi nyelvi szigorlat a harmadik éves tárgyaknak gyenge előfeltételévé válik.
 4. A volt Főiskolai Angol Nyelv és Irodalom tanszék munkatársai esetében szerződésük lejártakor, illetve az egyetemi moratórium 2008. évi lejárta után a vonatkozó kari szabályok szerint járunk el.
 5. Kállay bejelenti, hogy a december 15-i félévzáró előadást Ruttkay Kálmán fogja tartani.
 6. Szigetvári bejelenti, hogy az ETR nem lesz képes a 2006. tavaszi kurzusokra való előjelentkezést lebonyolítani, így azt ismét az intézeti rendszerben szervezzük.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Király Zsolt]
a Tanárképző Központ képviseletében
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. november 22.