Az Angol--Amerikai Intézet 2005. november 8-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Bernát Klára, angol szakos hallgatói képviselő
 2. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 3. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 4. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 6. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 7. Petraskó Judit, amerikanisztika szakos hallgatói képviselő
 8. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ vezetője
 9. Recski Gábor, angol szakos hallgatói képviselő
 10. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 11. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 3. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 4. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. Az IT elfogadta a 2006 szeptemberében indítandó angol--amerikai BA alapszak mellékelt tanegységlistáját (http://seas3.elte.hu/BA/TEL.pdf).
 2. A hallgatói felvetésre, miszerint a TVSz-be ütközik, hogy a nyelvi alapvizsgákból egy vizsgaidőszakból csak egy írásbeli időpontot biztosít az Intézet, Kontra Edit elmondta, hogy a két írasbeli vizsga biztosítása meghaladja a tanszék kapacitását. Továbba, mivel az ETVSz 50. § írásbeli vizsgáról szól, míg az érintett vizsgák kombinált vizsgák, nem egyértelmű, hogy ezekre vonatkozik-e az adott szabály. Kompromisszumos megoldásként a december 19-i vizsga időpontját igyekszünk januárra módosítani, és a továbbiakban az azóta megválasztott hallgatói képviselők is véleményezni tudják az írásbeli vizsgák időpontját azok meghirdetése előtt.
 3. Törkenczy felvetette egy intézeti Personal Workload Calculator bevezetését. A részleteket a következő, november 22-i értekezleten vitatjuk meg.
 4. Frank Tibor javaslatára az IT támogatja, hogy Deák Istvánt (Columbia University, New York) az ELTE tiszteletbeli doktorává és professzorává fogadja.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Recski Gábor]
angol szakos hallgatói képviselő
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. november 8.