Az Angol--Amerikai Intézet 2005. október 18-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Bernát Klára, angol szakos hallgatói képviselő
 2. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 3. Déri Anita, angol szakos hallgatói képviselő
 4. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 5. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 6. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 7. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 8. Petraskó Judit, amerikanisztika szakos hallgatói képviselő
 9. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ vezetője
 10. Recski Gábor, angol szakos hallgatói képviselő
 11. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 12. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató, kari tanácsi képviselő
 3. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 4. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 5. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 6. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. Bemutatkoznak a frissen megválasztott angol és amerikanisztika szakos hallgatói képviseletnek az ITbe delegált tagjai: Bernát Klára, Déri Anita, Petraskó Judit és Recski Gábor. Elmondják, hogy a hallgatói képviselet a tanszéki értekezleteken is részt kíván venni.
 2. A Kar által ismét kért publikációs listákat a tanszékek október 20., csütörtök éjfélig összesítik és továbbítják Szigetvárinak, aki pénteken az Intézet összesített listáját a Karnak továbbítja. Király megjegyzi, hogy az oktatókat nem kizárólag publikációik minősítik. Továbbra is úgy tartjuk, hogy a Karnak az oktatók által folyamatosan frissíthető adatbázist kellene fenntartania ilyen célokra. (Az Intézet adatbáziskezelője elkészült, Szigetvári kéri a jelenlevőket, hogy teszteljék, és az észrevételeiket közöljék.)
 3. Kállay felhívja a figyelmet, hogy a 2006 nyara után kiadott diplomáknak már része a kurzusok részletes leírása. Az Intézet ezeket régóta archiválja, de csak angolul vannak meg. Kérdés, hogy a kurzusleírásokat miért nem tárolja az ETR. Szigetvári azt is kifogásolta, hogy miközben a vizsgák meghirdetésének határideje október 7-én járt le, az ETR ezeket az adatokat csak október 17-től fogadja.
 4. Kállay felhívja a figyelmet, hogy a kitüntetésekre javaslandó kollégák felterjesztéseit az intézetigazgató aláírásával kell elküldeni változó határidőkig (legközelebb november 4-ig).
 5. Az óraterhelés-felmérés eredményeit Kállay a tanszékek vezetőivel megbeszéli. Bollobás javasolja, hogy a témavezetés a záróvizsga letétele utáni félévben szamoljuk el.
 6. Kállay kéri, hogy a tavaszi félévben meghirdetendő órákat a tanszékek október 28-ig gyűjtsék össze, és számolják ki, hogy a meglevő oktatókkal ezt hogyan lehet ellátni.
 7. Kállay elmondja, hogy az Egyetem által bevezetendő professzúrák nem lesznek kötelező jellegűek, annak a Karon nem látszik jelentőssége. A jelenlegi tanszéki szerkezet fennmaradhat.
 8. Az MA szakoknak részei lesznek különböző szakirányok, ezért átfogó szakokat kell terveznünk.
 9. Kállay felhívja a figyelmet a Bollobás által szervezett, külföldieknek szánt program fontosságára, kéri, hogy minden kolléga komolyan fontolja meg, hozzá tud-e járulni ehhez.
 10. Hagyományteremtésnek szánt könyvbemutató beszélgetésekre kerül sor: november 10-én, csütörtökön, du. 4-kor Bollobás Enikő, november 14-én, hétfőn, du. 5-kor Dávidházi Péter közelmúltban megjelent könyvéről beszélget a szerzőkkel Kállay Géza.
 11. Szigetvári ismerteti a BA tanegységlista főbb jellemzőit. A listát a tanszékek megvizsgálják, és a következő, november  8-i IT értekezleten szavaznak róla.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Kontra Edit]
az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. október 18.