Az Angol--Amerikai Intézet 2005. október 4-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 5. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 6. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Bernát Klára, hallgatói megfigyelő
 2. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 3. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 4. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 5. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 6. Petraskó Judit, hallgatói megfigyelő
 7. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. Deák Nóra bejelenti, hogy Szigeti Krisztina visszatért a GYESről, és újra a könyvtárban dolgozik. Horváth Klára, aki őt helyettesítette, már nem dolgozik a könyvtárban
 2. Az IT egyhangúlag úgy dönt, hogy amíg a megfelelő feltételek ehhez nincsnek adva, a kurzusainkra való jelentkezést nem az ETRben kívánjuk lebonyolítani.
 3. Az jövőre felveendő hallgatók létszámára a Felvételi tájékoztató megjelenése után térünk vissza.
 4. Az IT nem emel kifogást az ellen, hogy a leendő fordító- és tolmácsképző MA program az Intézet kurzusai közül 20 kreditnyit (főként előadásokat) használjon.
 5. Az MA szak kidolgozásában való közvetítéssel az IT Szigetvári Pétert bízza meg. Az Intézet két-három MA szakot tervez indítani.
 6. Az évzáró összejövetelt december 15, csütörtök du. 4 órára tervezzük.
 7. Szigetvári elmondta, hogy három kolléga még mindig nem adta meg összes kurzusának leírását. Az érintett tanszék vezetője eljár az ügyben.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Ferencz Győző]
az Anglisztika Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. október 4.