Az Angol--Amerikai Intézet 2005. szeptember 6-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 5. dr. Kontra Edit, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 6. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Bernát Klára, hallgatói megfigyelő
 2. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 3. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató
 4. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 5. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 6. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 7. Thun Éva, főisk. adj., a volt Főiskolai Angol Tanszék képviselője


 1. Kállay köszönti az Intézeti Tanács új tagjait, Kontra Editet és Ferencz Győzőt.
 2. Bernát Klára elmondja, hogy nem sikerült angol és amerikanisztika szakos hallgatói képviseletet választani, ezért jelenleg nincsenek hallgatói képviselők.
 3. Kállay beszámol az intézetigazgatói értekezletről: a docensi kinevezések eltolódnak a jövő évre, új kollégák alkalmazására nem lát lehetőséget a Kar; az épületből a tervek szerint 2006. decemberben kiköltözik az Intézet, de az új hely jelenlegi állapota kételyeket ébreszt ezzel kapcsolatban.
 4. Kállay nem tartja elfogadhatónak, hogy a szemináriumokat tartó tanárok terhelése a termek nagyságától függjön. Erre megoldást kell találnunk.
 5. Szeptember 30-ig minden tanszék összegyűjti beindult kurzusainak listáját és a csoportok létszámát (nappali (ETRben), esti, levelező, doktori).
 6. Deák beszámolt arról, hogy a könyvtár újra beázott. Megoldásként az illetékesek csak a közeli költözéssel tudnak bíztatni. A DETE könyvállományának átvétele vontatottan halad. Ennek oka, hogy a Kazinczy utcai tanári szobákban levő könyvek ellenőrizhetetlen helyeken vannak. A megoldás: szeptember 30-ig minden volt DETÉs kolléga hozza vissza könyvtári könyveit, akár az otthoni, akár az egyetemi szobájában tartja. A könyvtár vállalja, hogy ezek közül azoknak a leltározását veszi előre, amelyekre a visszahozónak továbbra is szüksége van (5-10 könyv), így néhány nap múlva dokumentáltan kiveheti a könyvtárból.
 7. Az Intézeti Tanács a lemaradó főiskolai szakosok további ellátására csak akkor lát módot, ha őket a Kar átminősíti egyetemi angol szakosokká.
 8. Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vállalja, hogy megoldja a szóbeli vizsgák eredményének azonnali közlését a vizsgázókkal.
 9. Az Intézeti Tanács megdöbbenését fejezi ki az ELTE oktatóinak és kutatóinak publikációit tartalmazó kötet szerkesztési munkálataiban tapasztalt hiányosságok miatt.
 10. Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék megfontolja, hogy a előfeltételek szigorú rendszerén hol tud oldani.
 11. Szigetvári felhívja a figyelmet, hogy a félév első hetében (szeptember 5--9) minden szemináriumvezető köteles vagy személyesen, vagy megbizottja útján a kurzusainak első 15 perce után kialakítani az oda bekerülők listáját.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. szeptember 6.