Az Angol--Amerikai Intézet 2005. június 15-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 6. dr. Király Zsolt, nyelvt., a Tanárképző Központ képviseletében
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék mb. vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék leendő vezetője
 3. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató
 4. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 5. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 6. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató


 1. A Kaliforniából visszatért Kállay Géza megköszöni az Intézeti Tanácsnak, hogy távollétében vitte az ügyeket, különösen Péter Ágnesnek, hogy megbízott igazgatóként biztosította az Intézet zavartalan működését. Péter Ágnes szintén köszönetet mond az ITnek munkája segítéséért.
 2. Június 28-án, kedden du. 4 órakor összoktatói értekezletet tartunk a 35. teremben. Előtte, 2 órakor lesz az Outstanding Thesis Awardok és az Outstanding Teaching Practice Awardok átadása az intézetigazgató szobájában.
 3. Az IT szavaz Bollobás Enikőnek az Amerikanisztika Tanszék vezetői posztján való meghosszabbításáról, az eredmény: 8 igen, 1 tartózkodás. Ehhez kapcsolódóan Péter Ágnes elmondja, hogy az új tanszékvezetői megbízatásokat a Dékán úr egy évre adja.
 4. Az Amerikanisztika Tanszék kérésére az IT úgy dönt, hogy a BA képzésben az Intézet indítson amerikanisztika szakirányt az új irányelvek szerinti 50 kredittel. Ennek részleteit Bollobás Enikő, Kállay Géza és Szigetvári Péter tisztázza. A tanszék emiatt megnövekedő óraterhelése nem szolgáltathat hivatkozási alapot a státuszallokációban a későbbiekben.
 5. Péter Ágnes elmondja, hogy a Kar meghosszabbítja az ismert eseteken kívüli lejáró szerződéseket, és három--öt docensi kinevezésre lát lehetőséget. Az egyetemi tanári kinevezések szakonkénti szükségleteinek meghatározására a Kar egy az intézetigazgatókból álló bizottságot hoz létre. A Dékán úr megerősítette, hogy a Főiskolai Tanszék határozatlan idejű szerződései 2008-ig élnek.
 6. Asbóth László kollégánk elnyerte a mestertanári címet. Ehhez az IT is szívből gratulál.
 7. Bollobás Enikő sérelmezi a kurzushirdetés rendszerét. A jövőben még inkább össze kell hangolnunk az egyik tanszék által a másik tanszék szakjába ajánlott kurzusok meghirdetését.
 8. Az ETR felelősök körében beálló változások: Rádai Pétert Király Zsolt, Magyarics Tamást Bollobás Enikő váltja. Holló Dorottya jelzi, hogy az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken is változás várható. Szigetvári Péter megjegyzi, hogy nem biztos, hogy jó stratégia ETR felelősnek a mindenkori tanszékvezetőt jelölni, egy a számítástechnikához értő fiatalabb kolléga jobban megfelel ennek a feladatnak.
 
 
[Kállay Géza]
intézetigazgató
jegyzőkönyv-vezető
[Péter Ágnes]
mb. intézetigazgató
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. június 15.