Az Angol--Amerikai Intézet 2005. május 31-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 2. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 3. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 4. dr. Magyarics Tamás, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék mb. vezetője
 5. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 6. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék mb. vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Boreczky Elemér, egy. adj., a Tanárképző Központ képviseletében
 2. dr. Ferencz Győző, egy. doc., az Anglisztika Tanszék leendő vezetője
 3. Lénárt Zoltán, műszaki vezető


 1. A tanszékek összegyűjtik és az Intézethez eljuttatják irodaszer-igényüket.
 2. A Főiskolai Tanszék feloszlásakor az szak adminisztrátori feladatai a következőképpen oszlanak meg: a vizsgákra való jelentkezés remélhetőleg az ETRen történik, a kurzusok kötött volta miatt ezekre előjelentkezni nem kell. A záróvizsgákkal kapcsolatos szervezési teendőkbe Varga Éva, a postázással kapcsolatosakkal Szilágyi Erzsi segít be, a telefon Bartalus Boglárkához kerül.
 3. A jelenleg felfüggesztett BA szak-akkreditációval kapcsolatban Szigetvári elmondta, hogy kisebb szépészeti változtatásokon kívül nem kell a meglevő kurzusszerkezethez nyúlnunk. A diplomában szakirányt nem nevezünk meg, de a mellékletként adott kurzuslistából ez kikövetkeztethető. A szak megnevezése egyelőre marad a szerencsétlen ,,anglisztika''. A tankönyvek létrehozására fordítandó pénzekre kellő időben pályázunk.
 4. A szakdolgozati témavezetőkkel kapcsolatos kérdésekben a következő döntések születtek: az IT 2003. október 14. döntésével szemben a szakgazda a szakdolgozat témaköréhez tartozó tanszék. A jövőben a szakdolgozatoknak tartalmazniuk kell a témavezető aláírását is. Az enélkül beadott szakdolgozatok formai elégtelenségre való hivatkozással elutasíthatók.
 5. Az IT egyhangúlag megszavazta az SzMSz módosítását, mely szerint: 2.1: ,,Főiskolai ... DETE'' törölve; 4.2: az IT tagjainak száma eggyel csökkentve; 4.3.2: a határozatképességi létszám eggyel csökkentve; 4.3.4: a ,,new business'' meghatározásába nem tartoznak bele a napirend függelékeként részletesen ismertetett ügyek; 4.4.1, 7.1.1: az intézetigazgató-helyettes személyét a Dékánnak nem kell jóváhagynia; 8.1.1: a tárgyfelmentésről a tanszékek csak véleményt adnak, a döntést a kari Tanulmányi Bizottság hozza.
 6. Az Outstanding Thesis Awardra a Főiskolai Tsz. idén szoros kivételként két szakdolgozót jelölhet. Az Outstanding Teaching Practice Awardra idén a Főiskolai és az Alkalmazott Nyelvészeti Tsz. két-két gyakorló tanítót jelölhet. A tanszékenkét egyeztetett jelölteket legkésőbb a június 15-i értekezletig várjuk.
 7. A következő értekezlet június 15-én, SZERDÁN, du. 2 órakor lesz, az évzáró, összoktatói értekezlet pedig június 28-án, kedden, du. 4 órakor.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. május 31.