Az Angol--Amerikai Intézet 2005. április 26-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 2. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 3. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 4. dr. Magyarics Tamás, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék mb. vezetője
 5. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 6. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 7. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék mb. vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Boreczky Elemér, egy. adj., a Tanárképző Központ képviseletében
 3. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 4. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. A csütörtöki kari tanácsi döntések fényében megvizsgáljuk a levelező szakra őszi folytatását. A filológiai komponenssel kapcsolatos tárgyalásokra az IT Ferencz Győzőt és Nádasdy Ádámot kéri fel.
 2. A CETT elfogadja, hogy a nem módszertanból szakdolgozó főiskolai szakos hallgatókra a Graduation Guide-ban jelenleg szereplő szabályok vonatkozzanak.
 3. A lemaradó főiskolai szakosok (AF, AFN) helyzetének megoldására az IT javasolja, hogy az egyetemi angol szakot végezhessék.
 4. Az IT részleteiben nem tárgyalta az oktatói minősítéssel kapcsolatos kérdőívet, de azzal a céllal egyetértett, hogy a Intézet oktatóinak és kutatóinak munkáját egy intézeti adatbázisban rendszeresen összesítsük.
 5. A záróvizsgabizottságokba toborzandó külsős tagok névsorát a csütörtök KT ülésig el kell készíteni.
 6. Az Intézetnek is szüksége lesz ETR adminisztrátorra, ez Bartalus Boglárka lesz.
 7. A kari jegyzetbizottság ülésén ugyan nem derült ki, hogy van-e pénz jegyzetek kiadására, mégis célszerűnek látszik összeírni az igényeket és eljuttatni a bizottsághoz.
 8. Az Intézetben örvendetesen szaporodó Erasmus kapcsolatok miatt szükség van ezeknek intézeti koordinálására is. Erre a későbbiekben visszatérünk.
 9. A közeljövőben jár le néhány OTKA pályázat, valamint egy a Heidelbergi Egyetemre beadható pályázat határideje.
 10. A könyvvásárlásra rendelkezésre álló keretet a napokban el kell költeni.
 11. A Karon betöltetlen kilenc lektori állások közül becslésünk szerint az Intézetet legalább három illeti. Ezek betöltésére az illetékes tanszékek intézkednek.
 12. A további értekezletek tervezett időpontjai: május 10, 31, június 14.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Holló Dorottya]
az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. április 26.